Verslo finansavimo šaltiniai 2016 m.

verslo finansavimo šaltiniai - sąskaitų finansavimas2016 m. vasario – kovo mėn. Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos, Finansų rinkų instituto ir advokatų kontoros „COBALT“ užsakymu buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos didžiųjų įmonių vadovų požiūrį į verslo finansavimo šaltinius ir koks šių šaltinių žinomumas tarp verslininkų.

Tyrimo metu vykdant telefoninę apklausą buvo apklausti 220 įmonių vadovai. Įmonės buvo iš visų Lietuvos regionų, įvairių verslo sektorių, besiskiriančios darbuotojų skaičiumi bei apyvarta.

Bendros tendencijos dėl verslo finansavimo aiškios – daugiau nei 65 proc. apklaustųjų mano, kad jiems išorinio verslo finansavimo nereikia, tad jie net nesikreipia į finansines įstaigas. Verslo plėtrai naudojami vidiniai ištekliai. Išorinio verslo finansavimo reikėtų maždaug trečdaliui respondentų. Šis poreikis mažėja jau keletą metų iš eilės (2013 m. finansavimo reikėjo 40 proc. respondentų).

Mažas verslo paskolų poreikis susijęs su įmonių prognozuojama verslo plėtra. Įmonių vadovai verslo plėtros galimybes vertina atsargiai, didžioji dalis respondentų (41 proc.) mano, jog per artimiausius 12 mėnesių jų pajamos padidės mažiau nei 5 proc. Net 20 proc. atsakiusių teigė manantys, kad jų pajamos mažės, ir tokia pat dalis respondentų tikėjosi pajamų augimo 5-20 proc.

Populiariausiomis verslo finansavimo priemonėmis išlieka banko paskolos (jas esant poreikiui rinktųsi 70 proc. respondentų), lizingas (67 proc.), Europos Sąjungos parama bei kita valstybės pagalba (52 proc.). Tik 19 proc. apklaustųjų nurodė, jog esant poreikiui finansuoti savo verslą, naudotųsi faktoringo (sąskaitų finansavimo) paslaugomis. Daugumai įmonių vis dar užtenka savo lėšų verslo finansavimui ir dauguma jų nenori skolintis arba išorinis finansavimas joms yra neprieinamas.

Tyrimo metu buvo klausiama, ar įmonės žino apie rizikos kapitalo įmones Lietuvoje ir jų veiklą. Lyginant su 2015 m., šiais metais rizikos kapitalo fondų žinomumas išaugo 10 procentinių punktų – nuo 7 proc. iki 17 proc. Teigiama tendencija yra ta, jog nemažai respondentų rizikos kapitalą supranta jau ne tik kaip pinigus. Bendradarbiaudami su rizikos kapitalo fondais jie tikisi ir naujų naudingų ryšių, patikimų ir patyrusių investuotojų, kurie prisiimtų dalį verslo rizikos, tikisi naujų idėjų, verslo plėtros ir augančių pardavimų.

Priežastys, kodėl įmonės nesirinktų rizikos kapitalo įmonių – įvairios. Dauguma įmonių nurodė, kad nesirinktų rizikos fondų finansavimo, nes joms lengviau rasti kitokį verslo finansavimą. Taip pat verslininkai su niekuo nenori dalintis savo verslo sėkme ir rizika, jiems nepriimtinos rizikos kapitalo fondų sąlygos, bijo būti apgauti ar nesutarti su partneriais, trūksta patirties ir informacijos, neaiškios rizikos kapitalo fondų finansavimo procedūros.

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti koks yra gana naujo Lietuvoje sutelktinio finansavimo žinomumas. Deja tik 8 procentams Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovų yra tekę girdėti apie sutelktinį finansavimą ir jie žino šios priemonės veikimo principus. Dar 19 proc. įmonių vadovų buvo apie tai girdėję, tačiau negalėjo išsamiau papasakoti kas tai yra. Ir net 73 proc. apklausos respondentų teigė, jog apie tokią verslo finansavimo priemonę nėra nieko girdėję.

Taigi naujos verslo finansavimo priemonės, tokios kaip rizikos kapitalas, sutelktinis finansavimas, faktoringas ar sąskaitų finansavimas vis dar nėra plačiai žinomos ir naudojamos, o tradicinė banko verslo paskola išlieka populiariausiu išorinio finansavimo šaltiniu.

Verslo finansavimas – 2016 m. tendencijos

Lietuvos bankas reguliariai atlieka įmonių apklausas, kurių metu vertinama jų finansinė būklė, veiklos plėtros tendencijos, verslo finansavimo poreikiai ir galimybės. Šiame straipsnyje pateikiama 2016 m. vasario mėn. atliktos apklausos apžvalga (duomenys apie antrą 2015 m. pusmetį).

Atsakymus į klausimus pateikė 503 Lietuvos įmonės. Šiek tiek daugiau nei du trečdaliai apklausoje dalyvavusių respondentų buvo mažos ir vidutinės įmonės, mažiau nei trečdalis – didelės įmonės, turinčios daugiau nei 50 darbuotojų.

Bendros verslo tendencijos atrodo teigiamai – didesnė dalis įmonių nurodė padidinę pajamas, pelną ir turimą turtą. Daugiau nei trys ketvirtadaliai apklaustų įmonių nurodė, kad veikė pelningai, o tai 6 proc. punktais daugiau nei buvo pirmąjį 2015 m. pusmetį.  Didžiausia dalis pelningai veikusių įmonių buvo pramonės (80,5 %), o mažiausia – paslaugų sektoriuje (72,6 %).

Nors Lietuvos statistikos departamentas 2015 m. fiksavo neigiamą infliaciją (t.y. prekės, įeinančios į standartinį lietuvio vartojimo krepšelį atpigo), 27,6 proc. įmonių apklausos metu teigė, jog kainas padidino. Beveik pusė apklaustų įmonių nurodė padidinusios atlyginimus darbuotojams. Panaši situacija turėtų išlikti ir artimiausioje ateityje – įmonės savo veiklos perspektyvas vertina optimistiškai, tikisi tiek vidaus paklausos augimo, tiek eksporto plėtros.

Verslo finansavimas ir skolinimosi šaltiniai

Įmonių vidiniai ištekliai (t.y. sukauptos lėšos ir kapitalas) išlieka populiariausia verslo finansavimo priemone, tačiau tik juos naudojusių įmonių dalis mažėjo antrą pusmetį iš eilės ir per metus nukrito 11,7 proc. punkto – iki 46,1 proc., o tai rodo didėjantį finansavimo poreikį. 2015 m. antro pusmečio apklausos duomenimis padidėjo finansavimo šaltinių įvairovė, išaugo bankų paskolomis besinaudojusių įmonių dalis (iki 38,8 %).

Nors daugiau nei pusė verslo plėtrą planuojančių įmonių nurodė, kad 2016 m. pirmąjį pusmetį vyksiančios plėtros planuoja finansuoti panaudojant išorės finansavimo šaltinius, kartu buvo pabrėžiamas ir sunkus tokių verslo finansavimo priemonių prieinamumas. Analizuojamu laikotarpiu atmestų finansavimosi prašymų arba pakeisti esamų įsipareigojimų sutarties sąlygas dalis buvo 11,6 proc., ir tai yra 3 procentiniais punktais daugiau lyginant su pirmuoju 2015 m. pusmečiu. Verslo finansavimo kaina išlieka pagrindiniu kriterijumi, ribojančiu skolinimąsi bei darančiu įtaką finansavimosi įstaigos pasirinkimui.

Remiantis apklausos duomenimis galima teigti, jog 2015 m. antrą pusmetį išaugo finansavimosi šaltinių įvairovė – t.y. įmonės veiklos finansavimui naudojo ne tik savo vidinius, bet ir labai daug išorinių šaltinių. Lizingo, išperkamosios nuomos bei faktoringo paslaugomis naudojosi 40,2 procentai respondentų, bankų paskolomis – 38,8 proc., sąskaitos pereikvojimo (angl. overdraft) ir kredito linijos paslaugomis – 35,2 proc., prekybos kreditais – 29 proc. Akcinį kapitalą didino 22,5 proc. įmonių, o ketvirtadalis visų apklaustų įmonių buvo gavusios paramą iš ES struktūrinių fondų. 20,1 proc. įmonių naudojosi valstybės ar savivaldybės finansine parama, o 13,5 proc. įmonių buvo pritraukusios lėšų iš rizikos ir privataus kapitalo fondų bei verslo angelų.

Lyginant su 2015 m. pirmojo pusmečio apklausos duomenimis kiekvienos priemonės dalis bendrame finansavimosi priemonių portfelyje padidėjo, o bankų paskolomis besinaudojančių įmonių skaičius išaugo sparčiausiai. Daugiausia išorinėmis finansavimo priemonėmis naudojasi didelės įmonės. Mažos ir vidutinės įmonės tokiais šaltiniais naudojasi vis dar minimaliai ir finansuoti verslo plėtrą stengiasi vidiniais ištekliais. Pvz. banko paskolomis naudojasi 58,9 proc. visų apklaustų didelių įmonių ir tik 21,6 proc. mažų įmonių. Atitinkamai lizingu, išperkamąja nuoma bei faktoringu naudojosi 55,2 proc. didelių įmonių ir 24,6 proc. mažų įmonių, kredito liniją turėjo 49,7 proc. didelių įmonių ir tik 21,6 proc. mažų įmonių.

Įsipareigojimų kredito įstaigoms turėjo beveik pusė apklaustų įmonių (jų dalis per pusmetį padidėjo 1,1 procentinio punkto). Daugiausia įsipareigojimų turėjo pramonės įmonės (58,5 proc. visų apklaustų pramonės įmonių), mažiausiai – paslaugų veiklą vykdančios įmonės (40,5 proc. apklaustų įmonių). 67,1 proc. įmonių nurodė, kad jų turimų įsipareigojimų kredito įstaigoms vykdymas užtikrintas turto įkeitimu arba garantijomis. Tokių įmonių dalis lyginant su pirmuoju 2015 m. pusmečiu sumažėjo 6,7 procentiniais punktais.

Vertinant verslo finansavimo ir skolinimosi tendencijas 2016 m., poreikis skolintis šiek tiek sumažėjo (nuo 18,5 proc. įmonių, planavusių skolintis 2015 m. pirmame pusmetyje, iki 14 proc. antrame pusmetyje). Skolintas lėšas daugiausia planuojama naudoti įrenginiams, mašinoms ir transporto priemonėms remontuoti ar įsigyti.

Su visais apklausos duomenimis galima susipažinti Lietuvos banko parengtoje apžvalgoje „Įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo apžvalga 2016 / 1“ 

Su kitomis verslo finansavimo ir įmonių skolinimosi tendencijų apžvalgomis galite susipažinti čia:

Verslo finansavimo sąlygų apžvalga – auga trumpalaikių paskolų poreikis, Net 85% SVV reikalingas išorinis verslo finansavimas

Kaip pritraukti naujų klientų?

Kaip pritraukti naujų klientų?Verslas nuolatos svarsto naujus metodus, kaip pritraukti naujų klientų. Neįmanoma žinoti, kur sutiksite savo kitą klientą. Siekdami parduoti daugiau, galite išleisti reklaminius lankstinukus, galite pasiekti vartotojus žinutėmis internete, organizuoti pristatymus ar užsiimti telemarketingu. Tačiau sutikti klientą galite ir tiesiog bet kurioje vietoje – renginyje, konferencijoje, mokymuose, o gal tiesiog savo namo laiptinėje, kavinėje ar sporto salėje – geras pardavėjas juos visur suranda. Geras pardavėjas yra visada pasiruošęs pristatyti savo produktą ir sudaryti sandorį.

Yra daugybė puikių metodų kaip pritraukti naujų klientų. Siekdami daugiau parduoti, nepamirškite ir šių taktikų:

Pažinkite savo klientus. Nepardavinėkite mėsos vegetarams ar kačių maisto šunų augintojams. Sėkmingi pardavėjai žino savo klientų poreikius, pomėgius ir elgsenos modelius. Jie žino, kur jų klientai lankosi, kokius produktus naudoja ir apie kokias paslaugas svajoja. Išsamesnė informacija apie savo klientus leidžia Jums pasiūlyti būtent tai, ko jiems labiausiai reikia. Dažnai užmegzti kontaktą ir pasiūlyti savo produktą Jūs turite tik per keletą minučių, todėl žinios apie potencialių klientų poreikius leidžia atkreipti jų dėmesį į produktą per trumpiausią laiką.

Daugiau klausykite, mažiau kalbėkite. Kiekvienas klientas yra individualus ir jų poreikiai nėra vienodi. Taigi kaipgi įmanoma pardavėjams pritraukti daugybę klientų prie vieno produkto, kai jie visi tokie skirtingi? Tai paprasta – vietoj to, kad kalbėtumėte visa laiką, įsiklausykite į tai, kas Jums sakoma. Užduokite svarbius klausimus ir klausykitės atsakymų. Taip ne tik gausite svarbią informaciją, bet kartu ir sustiprinsite ryšį su vartotojais, parodysite, jog jie Jums iš tiesų svarbūs. Klausydamiesi parodysite, jog kliento problema Jums iš tiesų rūpi, yra svarbi, ir Jūs nuoširdžiai stengiatės ją išspręsti, o tai tikrai patinka daugeliui pirkėjų.

Akcentuokite naudą ir vertę. Svarbu klientui pasiūlyti ne konkretų produktą su jo techninėmis specifikacijomis, o problemos sprendimo būdą. Klientui dažnai nerūpi kaip veikia Jūsų parduodamas produktas, jam svarbu, kokią naudą jis jam suteikia. Produkto charakteristikos svarbios tik tiek, kiek jos tenkina vartotojo poreikius, taigi pristatydami prekę nesistenite jų detalizuoti, o orientuokitės į tai, kuo klientui jos naudingos.

Būkite kantrūs. Norėdami įsigyti kompiuterį Jūs nenueinate į pirmą parduotuvę ir nenusiperkate jo tiesiai iš vitrinos. Pirmiausia apsvarstote kokių charakteristikų Jums reikia, kam daugiausia kompiuteris bus naudojamas, pasidomite, ką šiuo metu siūlo gamintojai – Jūs tiesiog kurį laiką gyvenate su šia mintimi, kol priimate tinkamą sprendimą. Taip yra ir su kitais, ypač didesniais verslo sandoriais – jiems reikia laiko. Taigi, siekdami daugiau parduoti, nebijokite būti atkaklūs. Tai nereiškia, kad turite tapti įkyrūs, tačiau kartais paskambinti ar parašyti žinutę tikrai verta. Nepamiršite, jog potencialus klientas gali tiesiog pamiršti pas Jus sugrįžti, todėl malonus priminimas bus naudingas abiems pusėms.

Nors ir nėra vieno visuomet veiksmingo naujų klientų pritraukimo recepto, tačiau mandagus bendravimas, klientų poreikių pažinimas, atidus klausymas bei nuoseklus priminimas visada padės surasti naujų klientų bei sustiprinti ryšį su esamais.

Tesco vengdavo laiku atsiskaityti su tiekėjais


Vėluojantys atsiskaitymai

Vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų Tesco sąmoningai delsdavo atsiskaityti su savo tiekėjais ir taip siekė pagerinti savo finansinę situaciją.

Didžiosios Britanijos maisto prekių prekybos priežiūros kontrolės institucijos (angl. Grocery Code Adjudicator, GCA) pareigūnai nustatė, jog prekybos tinklas Tesco ilgą laiką neatsiskaitė su savo tiekėjais. Taip buvo siekiama atitikti prognozuojamus veiklos rezultatus ir pagerinti savo finansinę būklę.

Dar 2015 m. vasario mėn. buvo pradėtas tyrimas dėl prekybos centro Tesco veiklos, kai auditoriai tikrindami finansines ataskaitas pervertino pelną 263 mln. GBP suma. Tyrimas tęsėsi beveik ištisus metus.

Tyrimą atlikusi Christine Tacon teigia, jog mokėjimų vėlavimai buvo rasti dėl duomenų įvedimo klaidų, besidubliuojančių sąskaitų faktūrų, mokėjimų atidėjimų. Įmonės darbuotojai buvo raginami tartis su tiekėjais dėl mokėjimo terminų atidėjimo, ką įrodo gauti vidiniai Tesco laiškai.

Uždelstos apmokėti sąskaitos sudarė milijonus svarų, o su kai kuriais tiekėjais mokėjimai buvo atidėliojami beveik dvejus metus. Smulkus ir vidutinis verslas tiekdamas prekes prekybos centrui Tesco jau buvo nusprendę nurašyti neapmokėtas sąskaitas kaip blogas skolas.

Ch. Tacon pateiktoje ataskaitoje rekomenduojama sustabdyti apmokėjimo terminų pratęsimo praktiką ir siekti didesnio skaidrumo santykiuose su tiekėjais. Atsiskaitymas laiku su tiekėjais turi būti laikomas prioritetu, nes ilgi vėlavimai riboja smulkaus ir vidutinio verslo augimo galimybes ir pelningumą, o kai kurie net atsiduria prie bankroto ribos.

Tesco dėl tokių pažeidimų nebuvo pritaikytos jokios baudos, kadangi tuo metu, kai buvo pradėtas tyrimas GCA dar neturėjo teisės bausti įmonių už pažeidimus. Tokia teisė šiai priežiūros institucijai buvo suteikta tik praėjusių metų balandį, tačiau jos negalima taikyti anksčiau pradėtiems tyrimams. Pagal šiuo metu galiojančias GCA teises Tesco grėstų bauda iki 350 mln. GBP. Dabar įmonei suteiktas keturių savaičių terminas pasakyti, kaip ji planuoja įgyvendinti rekomendacijas.

Tesco nepaneigė tyrimo rezultatų ir įsipareigojo peržiūrėti atsiskaitymo terminus su visais daugiau kaip 3000 tiekėjų bei jau numatė įdiegti reikšmingų iniciatyvų, kurios pagerins sąskaitų apmokėjimo sąlygas tiekėjams.

Įmonės generalinis direktorius Dave Lewis viešai atsiprašė dėl susiklosčiusios praktikos ir atkreipė dėmesį, jog situacija jau yra pasikeitusi ir sąmoningas vėlavimas yra praeitis.

Tikslesnė sąskaita – greitesnis apmokėjimas

DEBIFO teikiama sąskaitų finansavimo paslauga

Efektyvus apyvartinių lėšų valdymas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo verslo rodiklių. Nuo laiku gautų apmokėjimų priklauso galimybė laiku įvykdyti kitus įmonės įsipareigojimus, o tai lemia verslo sėkmę. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ypač svarbu nepritrūkti apyvartinių lėšų ir kuo greičiau gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar parduotas prekes.

Tiesiog išsiųsti sąskaitą faktūrą klientui ir laukti apmokėjimo – ne pats geriausias pasirinkimas. Štai keletas patarimų, kurie padės sulaukti apmokėjimo greičiau, o kartu išlaikyti dalykinį ir profesionalų bendravimo stilių.

Sukonkretinkite apmokėjimo sąlygas

Rengdami sąskaitas faktūras venkite daugiažodžiavimo ir vartokite konkrečius, nedviprasmiškus terminus. Pvz., vietoj sąlygos „Apmokėti per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo” nurodykite konkrečią datą, iki kurios sąskaita turi būti apmokėta – „Apmokėti iki 2016 m. kovo 15 d.”. Pirmoji formuluotė gali būti neaiškiai traktuojama, nes „nuo gavimo“ gali būti interpretuojama kaip nuo tada, kai sąskaita buvo perskaityta. Antroji formuluotė nepalieka laisvės interpretacijoms, be to, sąskaitos gavėjui patogu pasižymėti kalendoriuje nurodytą terminą ir nepraleisti apmokėjimo.

Delspinigiai

Jūs galite paskatinti klientus greičiau apmokėti sąskaitas, taikydami delspinigius pavėluotam apmokėjimui. Jei sąskaita neapmokama laiku, galite skaičiuoti procentinio dydžio mokestį nuo sąskaitos sumos, arba konkrečios sumos mokestį už kiekvieną pradelstą dieną.

Jei taikysite delspinigius, nepamirškite apie juos parašyti ir paslaugų teikimo ar prekių pardavimo sutartyje, ir be abejo, nurodykite juos išrašomoje sąskaitoje faktūroje.

Priminimas

Jei suteikėte klientui penkiolikos dienų sąskaitos apmokėjimo terminą, būtinai mandagiai jam priminkite apie artėjantį terminą septintąją bei keturioliktąją dieną. Tai bus pagalba ne tik užimtiems klientams, tačiau ir Jums patiems, kadangi galėsite tiksliau planuoti savo gautinas pajamas bei nepamiršite pritaikyti delspinigių, jei mokėjimo terminas buvo praleistas.

Rašydami sąskaitas išlaikykite mandagų ir profesionalų toną bei pridurkite „Dėkojame už bendradarbiavimą!” arba „Maloniai prašome apmokėti sąskaitą iki nurodytos datos“.

Greitesnio apmokėjimo skatinimas

Siekdami greičiau gauti apmokėjimą po sąskaitos išrašymo, galite paskatinti klientą atlikti apmokėjimą anksčiau nei numatytas terminas, suteikdami jam papildomą nuolaidą. Jei sąskaitoje numatote 15-os dienų apmokėjimo terminą, galite nurodyti, jog apmokėjus sąskaitą per penkias dienas, jai taikoma papildoma 1-3 procentų nuolaida arba suteikiama nuolaida kitam pirkimui. Tai paskatins neatidėlioti apmokėjimų, o atlikti juos kuo greičiau ir pasinaudoti Jūsų suteiktomis nuolaidomis.

Alternatyva papildomai nuolaidai – sąskaitų finansavimas. DEBIFO teikiama finansavimo paslauga padeda smulkiam ir vidutiniam verslui išnaudoti užšaldytą apyvartinį kapitalą verslo plėtrai ir leidžia sutrumpinti klientų apmokėjimo terminus nuo 90 dienų iki savaitės.

Šie keli aspektai padės Jums sukurti sąskaitų išrašymo sistemą, kurios klientai negalės ignoruoti ir kuri sumažins pradelstų apmokėjimų tikimybę.

Grūdų prekybos finansavimas

grūdų sandorių finansavimas

 

 

Grūdų prekybos finansavimas

Prasidėjus grūdų supirkimo sezonui ūkininkai skuba nuimti išaugusį derlių bei sulaukę palankių grūdų kainų jį parduoda grūdų supirkimo įmonėms. Tačiau, neretai grūdų biržoje ūkininkams lėšos yra išmokamos ne iškart. Parduodami grūdus ūkininkai susiduria su 30 ar 60 dienų apmokėjimo atidėjimu, kuris trikdo įmonės pinigų srautą ir stabdo plėtrą, kadangi atsiranda apyvartinių lėšų trūkumas tolimesnių darbų užbaigimui bei išlaidų apmokėjimui.

Siekiant padėti ūkininkams gauti lėšas iškart bei jas naudoti savo verslo plėtrai DEBIFO siūlo sąskaitų finansavimo / faktoringo paslaugą. Finansuodami sąskaitas faktūras už parduotus grūdus Lietuvoje, suteikiame galimybę lanksčiai ir operatyviai finansuoti grūdų prekybos sandorius, o lėšas už parduotus grūdus gauti per 1-3 darbo dienas.
 

Sąskaitų finansavimo nauda:

1. Operatyvumas. Lėšos už išrašytas sąskaitas faktūras už parduotus grūdus gaunamos per 1-3 darbo dienas.
2. Lankstumas. Jokių ilgalaikių įsipareigojimų, finansuokitės pagal poreikį.
3. Skaidrumas. Jokių sandorių sudarymo ar kitų paslėptų mokesčių. Mokėkite tik už naudojamą pinigų sumą.
4. Be įkeitimo. Nereikia įkeisti įmonės turto ar suteikti asmeninį laidavimą

 

 

Sąskaitų finansavimo kaina:

– Sąskaitų finansavimo paslaugos kaina – nuo 1.5% už 30 d. periodą, skaičiuojant dienų tikslumu.
– Finansavimo kaina bus nuskaičiuota nuo Jūsų gautinos sumos.
– Privalomi dokumentai: 1) pirkimo-pardavimo sutartis; 2) sąskaita-faktūra; 3) grūdų priėmimo-perdavimo aktas.
– Lėšos išmokamos per 1-3 darbo dienas, nuo dokumentų pateikimo.

Grūdų kainos:

2016 m. rugpjūčio 22 d. preliminarios grūdų kainos mokamos didžiausių grūdų supirkėjų:

grudus supirkimo kainos

Aktualias grūdų supirkimo kainas ir tendencijas galite rasti pagrindiniame tinklapyje grūdų supirkimas.

Didžiausi grūdų supirkėjai:

 • UAB Agrorodeo
 • UAB Agrosfera
 • UAB Agrochema
 • UAB Agerona
 • AB Amilina
 • UAB Imlitex
 • AB Kauno grūdai
 • UAB Blatic Agro
 • AB Linas agro
 • AB Litagros prekyba
 • UAB Robusta