Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje sudaro net 99.8%

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Lietuvoje veiklą vykdė 67,943 įmonės, iš kurių 64,043 įmonės priskiriamos labai mažų įmonių kategorijai, 2,825 – mažos įmonėms, 973 – vidutinėms įmonėms ir 102 – stambiųjų įmonių segmentui.

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintus apibrėžimus, labai maža įmonė yra ta, kuri turi mažiau kaip 10 darbuotojų, jos metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur ir balansinė turto vertė neviršija 1.5 mln. Eur. Atitinkamai, maža įmonė turi mažiau nei 50 darbuotojų, pajamos neviršija 7 mln. Eur, o balansinė turto vertė neviršija 5 mln. Eur. Vidutinė įmonė – mažiau nei 250 darbuotojų, 40 mln. Eur metinių pajamų ir 27 mln. Eur balansinio turto.

[table nl=“~~“]Įmonės tipas,Darbuotojų skaičius,Metinės pajamos~~neviršija (mln. EUR),Turto balansinė vertė~~neviršija (mln. EUR)

Vidutinė įmonė,Mažiau kaip 250, 40, 27.0

Maža įmonė,Mažiau kaip 50, 7, 5.0

Labai maža įmonė,Mažiau kaip 10, 2, 1.5[/table]

Pagal šį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje galiojantį įmonių skirstymą, smulkusis ir vidutinis verslas (sutrumpinus – SVV) sudaro net 99.8% visų Lietuvoje veikiančių įmonių.

Lietuvoje vyrauja didmeninės ir mažmeninės prekybos (22,124 įmonės, 33% iš visų veiklą vykdžiusių įmonių), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (7,518 įmonių, 11%), apdirbamosios gamybos (6,779 įmonės,  10%), transporto ir saugojimo (6,058 įmonės, 9%) įmonės.

Tarp mažiau populiarių sektorių vyrauja nekilnojamas turtas (3,698 įmonės, 5%), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (3,012 įmonės, 4%), administracinė ir aptarnavimo veikla (2,287 įmonės, 3%), informacija ir ryšiai (2,278 įmonės, 3%), žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (1,867 įmonės, 3%), žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (1,672 įmonės, 2%).

Lietuvoje mažiausiai veiklą vykdančių įmonių yra finansinės ir draudimo veiklos, švietimo, viešojo valdymo ir gynybos, meninės ir pramoginės, elektros, dujų, garo ir oro kondicionavimo, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei kituose aptarnavimo sektoriuose.

Alternatyvaus finansavimo sistema DEBIFO startuoja!

DEBIFO siūlo naują alternatyvaus finansavimo produktą Lietuvos rinkoje – sąskaitų finansavimą.

Mūsų sukurta DEBIFO sistema suteikia galimybę klientams išlaisvinti dėl ilgų apmokėjimo terminų įšaldytas apyvartines lėšas, kurios yra itin svarbios Jūsų verslo plėtrai. DEBIFO sistemos pagalba 30 – 120 d. apmokėjimo terminą sutrumpinsite iki kelių dienų.

DEBIFO sąskaitų finansavimo paslauga turi daug pranašumų palyginus su bankų teikiama faktoringo paslauga. DEBIFO nereikalauja ilgalaikių sutarčių, ar turto įkeitimo ir neturi paslėptų mokesčių. Klientai, užpildę trumpą registracijos formą, gali pateikti sąskaitas finansavimui ir gauti reikiamas lėšas per kelias dienas.

Kodėl verta rinktis DEBIFO sąskaitų finansavimo paslaugą?

DEBIFO misija – padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms vykdyti verslo plėtrą ir suvaldyti pinigų srautus.

Registracija DEBIFO sistemoje yra itin paprasta ir greita. Sąskaitų finansavimas prieinamas ir jaunoms, dar tik augančioms, ir jau kelių metų veiklos istoriją turinčioms įmonėms. Užpildžius trumpą registracijos formą, su Jumis susisieks DEBIFO komandos atstovas ir pateiks papildomų klausimų bei paprašys pateikti reikalingus papildomus duomenis apie jūsų verslą. Kredito rizikos vertinimo komanda sprendimą dėl Jūsų sąskaitų finansavimo priims per kelias dienas ir pateiks Jums pasiūlymą, kuriame iškart bus nurodyta visa paslaugos kaina, be jokių papildomų ar paslėptų mokesčių ateityje. Naudodamiesi DEBIFO neįsipareigojate ilgalaikėmis sutartimis ir nemokate mėnesinių ar metinių mokesčių. Alternatyvaus finansavimo sistemoje DEBIFO klientai moka tik už jiems faktiškai suteiktą finansavimą.

DEBIFO sąskaitų finansavimo ir bankų faktoringo paslaugos palyginimą galite rasti Verslui dalyje.

Kokie yra reikalavimai norint gauti finansavimą?

DEBIFO sistemoje taikomi minimalūs reikalavimai įmonėms, norinčioms naudotis sąskaitų finansavimo paslauga. Įmonė turi veikti bent 6 mėn. ir įmonės pajamos turėtų viršyti 30 tūkst. EUR. DEBIFO sąskaitų finansavimo paslauga įmanoma tik vykdant pardavimus kitam verslo subjektui (B2B segmentas). Jūsų klientai turi būti didelės (metiniai pardavimai viršija 3 mln. Eur) ir stabiliai veikiančios įmonės Lietuvoje ir vienos sąskaitos suma neturi viršyti 30 tūkst. Eur.

Kviečiame išbandyti sąskaitų finansavimo paslaugą ir pasiūlyti ją savo verslo partneriams.