2015 m. mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvoje išaugo 12%

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių skaičius 2015 m. pradžioje išaugo 12% iki 76 077 įmonių. Per metus Lietuvoje veikiančių įmonių padidėjo 8134.  Naujų įmonių kūrimąsi skatina auganti šalies ekonomika, didėjantis vartotojų pasitikėjimas, gerėjančios verslo nuotaikos ir supaprastintos įmonės įregistravimo procedūros. Dauguma mažų ir vidutinių įmonių 2015 m. tikisi padidinti pardavimo pajamas, išauginti eksporto dalį pardavimų struktūroje, pritaikyti inovacijas versle ir įgyvendinti investicinius projektus.

Daugiausia veikiančių įmonių padidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (+2087 įmonės; +9%), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (+1134 įmonės; +15%), statybos (+859 įmonės; +14%), transporto ir saugojimo (+735 įmonės; +11%) ir apdirbamosios gamybos sektoriuose (+596 įmonės; +8.8%). Mažiausiai valstybiniame viešojo valdymo ir gynybos, kasybos ir karjerų eksploatavimo ir vandens tiekimo sektoriuose.

Uždaroji akcinė bendrovė išlieka tarp populiariausių teisinių formų (įregistruotos 7962 uždarosios akcinės bendrovės), tačiau mažosios bendrijos atranda savo nišą Lietuvoje ir mažina UAB poreikį (per metus įkurtos 2680 mažosios bendrijos). Individualių įmonių populiarumas nyksta ir jų išregistruojama daugiau, nei įregistruojama naujų. Plačiau apie mažųjų bendrijų, uždarųjų akcinių bendrovių ir individualių įmonių skirtumus galite susipažinti atsidarę Ūkio ministerijos paruoštą dokumentą.

Ekonomikos veikla (EVRK 2) – 2015 m. pr. Įmonių skaičius Pokytis (vnt.) Pokytis (%)
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 24211 2087 9.4%
Profesinė; mokslinė ir techninė veikla 8652 1134 15.1%
Statyba 6948 859 14.1%
Transportas ir saugojimas 7389 735 11%
Apdirbamoji gamyba 7375 596 8.8%
Nekilnojamojo turto operacijos 4203 505 13.7%
Administracinė ir aptarnavimo veikla 2756 469 20.5%
Informacija ir ryšiai 2665 387 17%
Elektros; dujų; garo tiekimas ir oro kondicionavimas 1008 341 51.1%
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 3294 282 9.4%
Žemės ūkis; miškininkystė ir žuvininkystė 2109 242 13%
Kita aptarnavimo veikla 1313 134 11.4%
Meninė; pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 613 119 24.1%
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1759 87 5.2%
Švietimas 565 78 16%
Finansinė ir draudimo veikla 728 50 7.4%
Vandens tiekimas; nuotekų valymas; atliekų tvarkymas 379 22 6.2%
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 106 9 9.3%
Viešasis valdymas ir gynyba 4 -2 -33.3%
Lietuvoje veikiančių įmonių skaičius 76077 8134 12%