Nustokite jaustis užsiėmusiais!

Atsakykite į klausimą, kiek kartų šią savaitę galvojote, jog esate labai užsiėmę? Šiuolaikinio gyvenimo tempas taip įtraukia į nesibaigiančią veiklą, jog atrodo kitaip ir negali būti. Visuomenėje suformuotas įvaizdis, jog būti užimtam labai svarbu, ir kuo labiau tu užimtas, tuo atrodai svarbesnis. Tačiau ar iš tiesų yra taip? Skubėjimas ir nuolatinis užimtumas kelia įtampą bei stresą, o tai kenkia tiek sveikatai, tiek šeimos tarpusavio santykiams. Juk tikrai nenorite, kad Jūsų vaikai vaikystę prisimintų kaip nuolatinį skubėjimą ir niekada nesibaigiančias tėvų darbo valandas.

Štai keletas patarimų kaip nustoti jaustis užsiėmusiam ir kalbėti apie savo užimtumą, o tiesiog džiaugtis gyvenimu:

Realus laiko suvokimas

Labai paplitęs mąstymas, jog dirbant ištisą savaitę, darbas užima “visą” mūsų laiką. Tačiau pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų. Tarkime, kad Jūsų savaitė prasideda 5 val. ryte. Ketvirtadienio vakarą Jūs būsite tik pusiaukelėje – tarp ketvirtadienio vakarienės ir pirmadienio pusryčių yra net 84 valandos, t. y. lygiai pusė visos savaitės. Net jei dirbate ir visą penktadienį, vistiek dar lieka pakankamai daug laiko laisvalaikiui ir mėgstamai veiklai.

Asmeninis pasirinkimas

Kiek kartų per dieną Jūs pagalvojate, jog turite kažką padaryti? Jūs esate suaugęs žmogus ir dalykų, kuriuos “turite” daryti nėra, viskas priklauso tik nuo pasirinkimo. Kai kurie pasirinkimai gali turėti ir neigiamų pasekmių – pvz. pasirinkimas laiku nepateikti ataskaitos, neišsiskalbti drabužių ar pamiršti savaitgalio planus, kuriuos kūrėte kartu su draugais. Bet blogų pasekmių vengimas yra sąmoningas pasirinkimas, jis nėra tolygus vertimui ką nors daryti. Kitą kartą, kai save vėl kamuosite mintimis, jog turite kažką padaryti, paklauskite savęs, ar Jums nėra priimtinos pasekmės, jei to neatliksite. Ir jei sutinkate su pasekmėmis, nustokite daryti tai, ko nenorite. Taip atsiras daugiau laiko veiklai, kuri Jums patinka, o juk toks ir yra tikslas.

Laikas – ne problema

Jūs norite reguliariai sportuoti, tačiau vis nerandate tam laiko? Tačiau tiesa yra tokia, jog net jei turėtumėte du mėnesius atostogų, į sporto salę vistiek nenueitumėte. Tokiu atveju tampa akivaizdu, jog norint ką nors daryti laiko trūkumas nėra pagrindinė problema, problema yra Jūsų motyvacija. Kai trūksta motyvacijos visada rasite priežasčių pasiteisinti, kodėl kažko nedarote – nesportuojate, nes neturite sportinės aprangos, treniruočių grafiko negalite suderinti su savo darbotvarke, sporto klubas persikėlė į naujas patalpas ir Jums nepatogu iki ten nuvažiuoti ir t.t. Laikas niekada nebūna problema – kai išspręsite kitas problemas, laiko norimai veiklai visada atrasite.

Nekonkuruokite su užimtais bičiuliais

Kai žmonės Jums pasakoja, kokie užimti jie yra, sunku susilaikyti ir pačiam nepradėti pasakoti apie įtemptą savo darbo grafiką. Tačiau ši situacija tik pabrėš Jūsų beviltiškumą ir toliau skatins propaguoti kultūrą, kurioje tik užimti žmonės yra kažkuo vertingi. Taigi kitą kartą tokioje situacijoje išbandykite naują strategiją – kai kas nors ims pasakoti, koks jis yra užsiėmęs ir neturintis laiko, pažiūrėkite į jį su gilia užuojauta ir pasakykite – „Dievulėliau, tikiuosi kad greitai viskas aprims“. O tada stebėkite, kaip pasikeičia jo veido išraiška ir paslaptingai šypsokitės, lyg būtumėte sužinoję laimingo gyvenimo paslaptį, nes Jūs ją ir sužinojote 😊

Apyvartinio kapitalo svarba verslui

Apyvartinis kapitalas – tai įmonės lėšos, kurias galite naudoti kasdienėms operacijoms atlikti. Be apyvartinio kapitalo Jūs apskritai negalėtumėte vykdyti jokios veiklos, todėl tai yra vienas iš svarbiausių verslo rodiklių. Įmonės apyvartinis kapitalas visada svarbus investuotojams, nes jis, kartu su likvidumo rodikliu, parodo įmonės pajėgumą (likvidumo rodiklis parodo, kaip greitai trumpalaikis turtas gali būti paverčiamas grynaisiais pinigais). Apyvartiniam kapitalui apskaičiuoti naudojama paprasta formulė:

Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikį turtą sudaro grynieji pinigai, per vienerius metus gautinos sumos, atsargos ir kitas trumpalaikis turtas. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos, gauti išankstiniai apmokėjimai, atidėjimai, su darbo santykiais bei pelno mokesčiu susiję trumpalaikiai įsipareigojimai.

Taigi iš trumpalaikio turto atimant trumpalaikius įsipareigojimus tikimasi gauti teigiamą sumą – tai parodytų, jog Jūsų verslas yra pajėgus apmokėti visas trumpalaikes skolas. Apyvartinio kapitalo dydis labai svarbus investuotojams, nes jis parodo verslo finansinę būklę bei išteklių valdymo efektyvumą.

Kitas būdas įvertinti įmonės apyvartinį kapitalą yra apyvartumo rodiklio apskaičiavimas. Apyvartumas apskaičiuojamas trumpalaikį turtą dalinant iš trumpalaikių įsipareigojimų:

Apyvartumas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Jei rodiklis yra mažesnis nei 1,0, vadinasi įsipareigojimai yra didesni už turimą trumpalaikį turtą ir apyvartinis kapitalas yra neigiamas. Tačiau šis rodiklis neturi būti ir labai didelis. Priklausomai nuo ūkio šakos, jis turėtų svyruoti nuo 1,2 iki 2,0. Jei jis didesnis, tai rodo, jog finansiniai ištekliai nėra naudojami efektyviai, lėšos nėra tinkamai paskirstomos investicijoms.

Paminėti rodikliai svarbūs investuotojams, vertinantiems Jūsų verslą, tačiau vien šių rodiklių skaičiavimas neleidžia išanalizuoti, koks yra jūsų verslo apyvartinio kapitalo poreikis. Norint sužinoti, kokia apyvartinio kapitalo suma yra reikalinga įmonei, geriausia analizuoti veiklos ciklus. Veiklos ciklai apibrėžiami dienų skaičiumi, per kurias įmonė gauna apmokėjimą už parduotą produkciją ir per kurias turi apmokėti savo einamąsias sąskaitas (žaliavų, darbo užmokesčio, patalpų nuomos ir pan.).

Priklausomai nuo verslo šakos veiklos ciklų trukmė gali būti labai skirtinga. Pvz. nedidelė baldus gaminanti įmonė, tiekianti produkciją prekybos tinklams, atsiskaitymo už parduotus produktus gali sulaukti tik po dviejų – trijų mėnesių. Tuo tarpu žaliavas naujiems užsakymams, darbo užmokestį bei kitas veiklos išlaidas ji turi apmokėti kiekvieną mėnesį. Tokiu būdu susidaro situacija, kai apyvartinio kapitalo poreikis yra didesnis nei gaunamos sumos ir jo finansavimui reikalingos lėšos arba iš sukaupto pelno, arba iš išorės šaltinių.

Apyvartinio kapitalo poreikis trumpu laikotarpiu labai padidėja įmonėms, kurių veiklai būdingas sezoniškumas. Reguliariai gaunamos pajamos dažnai negali padengti lėšų poreikio, kuris atsiranda pavyzdžiui prieššventiniu laikotarpiu prekybininkams ar kalėdinių prekių gamintojams. Jei įmonė yra neseniai įkurta ir dar neturi pakankamai sukauptų lėšų, apyvartinio kapitalo poreikiui patenkinti gali pasinaudoti šiais finansavimo šaltiniais:

 1. Nuosavas kapitalas. Veiklą pradedančios įmonėms, kurios dar neturi sukaupto pelno, apyvartinio kapitalo finansavimui gali pasinaudoti nuosavu kapitalu. Tai gali būti tiek savininko lėšos, tiek pagalba iš naujų investuotojų ar šeimos narių.
 2. Prekybos kreditas. Jei turite stiprius ryšius su savo tiekėjais ir anksčiau už prekes visada atsiskaitydavote nevėluodami, galite tikėtis, jog tiekėjai suteiks Jums prekybos kreditą. Pvz. jei iki šiol už prekes apmokėdavote per 30 dienų, o Jūsų klientai Jums apmoka per 60 dienų, gavę didesnį užsakymą galite kreiptis į tiekėjus, prašydami prailginti Jums apmokėjimo už prekes terminą taip pat iki 60 dienų. Didelė tikimybė, jog Jūsų tiekėjai sutiks tai padaryti nenorėdami prarasti patikimo kliento.
 3. Faktoringas arba sąskaitų finansavimas. Faktoringas arba sąskaitų finansavimas – tai dar vienas apyvartinio kapitalo finansavimo būdas. Jei gavote didelį užsakymą, tačiau Jums trūksta apyvartinio kapitalo, galite perduoti klientui išrašytą sąskaitą faktūrą faktoringo kompanijai arba finansiniam tarpininkui ir gauti atitinkamą finansavimą greitai ir be didelių papildomų išlaidų.
 4. Kredito linija. Kredito linijos naujam verslui bankai dažniausiai nesuteikia, tačiau jei Jūsų įmonė turi pakankamai kapitalo kurį galite panaudoti kaip užstatą, tikimybė gauti tokį finansavimą iš banko yra labai didelė. Kredito linija leidžia Jums gauti tiek papildomų lėšų kiek Jums reikia ir tada, kada reikia, tačiau tai nėra pigus apyvartinio kapitalo finansavimo būdas.
 5. Trumpalaikė paskola. Jei neturite galimybės pasinaudoti kredito linijos finansavimu, bankas gali Jums suteikti trumpalaikę paskolą laikinam apyvartinio kapitalo poreikiui finansuoti. Jei turėsite gerus ryšius su banku, jis tikrai suteiks paskolą sezoniniam žaliavų įsigijimui ar gautinų sumų finansavimui.

Patarimai kaip susitarti dėl geresnių kainų su tiekėjais

atsargų finansavimas

 

Kiekvienas verslininkas stengiasi sumažinti savo verslo sąnaudas. Pigiau įsigytos paslaugos, prekės ar žaliavos leidžia išlaikyti savo gaminių konkurencingumą ir padidinti pelną. Įmonių savininkai pamini šias galimybes, leidžiančias sutaupyti perkant atsargas iš tiekėjų:

 1. Ankstesnio apmokėjimo nuolaida

Nemažai įmonių taiko reikšmingas nuolaidas, kai už prekes atsiskaitoma anksčiau nei numatytas apmokėjimo terminais. Tokios sąlygos dažniausiai būna nurodytos sąskaitoje faktūroje. Jei tai nenurodyta, visada paklauskite tiekėjo, ar jis taiko šias nuolaidas. Dažniausiai ankstesnio apmokėjimo nuolaidos dydis būna nuo 2 iki 10 proc. jei sąskaita apmokama anksčiau nei per 5 dienas.

 1. Nuolaida perkant didesnį kiekį

Tiekėjai dažnai linkę parduoti prekes pigiau, jei perkate didesnį jų kiekį. Taigi, jei turite pakankamai grynųjų pinigų, vietoje kelių mažų užsakymų užsisakykite vienu metu didesnį kiekį prekių. Taip galite sutaupyti nuo 5 iki 20 proc., priklausomai nuo to, kokias prekes perkate. Jei užsakymus darote reguliariai, paanalizuokite, ar negalite jų daryti rečiau, ir pvz. per ketvirtį prekes užsisakyti ne tris, o du kartus. Taip galėsite ne tik gauti nuolaidą, bet ir sutaupysite prekių pristatymo išlaidoms skirtas lėšas.

 1. Registracijos nuolaida

Jei naudojatės paslaugomis, už kurias mokate kiekvieną mėnesį (internetas, telefonas, laikraščių prenumerata ir pan.), nuolaidą galite gauti sudarydami ilgalaikę sutartį (pvz. 12 ar 24 mėn.) ir apmokėjus didesnę dalį metinio plano išlaidų. Perkant prekes internetu, dažnai siūloma papildoma nuolaida užsiregistravus arba užsisakius internetinės parduotuvės naujienlaiškį. Pasinaudokite šiomis nuolaidomis ir tai sumažins Jūsų sąnaudas.

 1. Pirkite kol kainos dar nepadidėjo

Metų pabaiga yra puikus metas pagalvoti, ar nereikėtų padidinti turimų atsargų kiekių. Dažnai naujais metais, nuo sausio 1-os dienos, kainos yra peržiūrimos ir padidinamos. Be to, gruodžio mėnesį dažnai taikomos prieššventinės nuolaidos, todėl šiuo metu verta paskubėti ir atlikti pirkimus, kurie suplanuoti sausio mėn. Įsigiję daugiau prekių žemesne kaina, galėsite ilgiau išlaikyti nesikeičiančias kainas savo vartotojams arba padidinti pelningumą.

Sąskaitų finansavimas – faktoringas

Būna situacijų, kai turite galimybę pigiau įsigyti Jums taip reikalingų atsargų, tačiau pinigų tuo metu neturite. Tokiu atveju reikėtų atkreipti dėmesį, ar dideli pinigų kiekiai nėra įšaldyti neapmokėtose sąskaitose. Esant ilgiems atsiskaitymo terminams, neapmokėtų sąskaitų sumos gali būti ne tokios ir mažos. Tada verta pagalvoti apie sąskaitų finansavimo (arba faktoringo) paslaugas. Tikėtina, kad mokestis už jas bus mažesnis nei nuolaida, kurią gausite įsigydami prekes iš savo tiekėjų reikiamu momentu. Pasinaudojus sąskaitų finansavimo paslaugomis, pinigus galite gauti per 1-2 dienas, todėl tikrai spėsite įsigyti reikalingas prekes kai joms taikomos trumpalaikės nuolaidos. Sužinokite daugiau apie sąskaitų finansavimą debifo.lt

 

Geriausia eksporto praktika ir eksporto finansavimas

Eksporto pradžia į naują užsienio šalies rinką yra nemažas iššūkis bet kuriam verslui. Nauja verslo kultūra, kitokia teisinė bazė, kitokie verslo procesai, naujos rizikos ir naujos taisyklės – su tuo susiduria kiekvienas pradedantis eksportuotojas.

Šiame straipsnyje pateiksime Jums trumpą analizę galimų eksporto rizikų ir prekybos kliūčių, bei praktinius patarimus kaip jų išvengti.

Pradedant eksporto veiklą labai svarbu suprasti ne tik savo potencialą naujoje rinkoje, bet ir žinoti kokia ekonominė situacija yra kitoje šalyje. Reikia išanalizuoti ne tik prekių paklausą, tačiau ir kitos šalies verslo sąlygas, teisinę bazę, verslo kultūrą. Kiekvienoje šalyje taisyklės yra visiškai kitokios nei vidaus rinkoje, todėl norint sulaukti sėkmės, pirmiausia patartina jas gerai išmokti.

Pradedančiam eksportuotojui geriausia eksportuoti į tų šalių rinkas, kuriose verslo aplinka yra panaši į savo šalies verslo aplinką. Tokiu atveju nors skirtumų bus daug, jie nebus tokie drastiški kaip pradedant eksportą į visiškai kitokios kultūros kraštus. Bet kuriuo atveju išsami rinkos analizė yra būtina – įvertinkite tikslines vartotojų grupes bei jų vartojimo įpročius, išanalizuokite konkurentus bei jų parduodamus produktus, o taip pat išsikelkite sau konkrečius tikslus – pelno, pajamų augimo, rinkos dalies ir pan. Prieš pradėdami eksportuoti prekes, pirmiausia nuvažiuokite į pasirinktą šalį. Taip galėsite geriau įvertinti vietinę rinką, vartotojų pomėgius, susitikti su potencialiais verslo partneriais.

Pradžioje eksporto veikla nebūna pelninga. Reikia suorganizuoti daug naujų procesų, pradedant klientų paieška, prekių logistika ir baigiant sąskaitų apmokėjimo kontrole, kuriai Jūs galite turėti kur kas mažesnę įtaką nei savo šalyje. Taigi įvertinkite galimybę pradžioje realizuoti prekes užsienio rinkoje per tarpininką. Nors pelningumas tada bus ir mažesnis, jums reikės ir kur kas mažiau žinių apie naują šalį. Be to, iš pasirinkto tarpininko daug sužinosite ir išmoksite.

Nepradėkite eksporto veiklos kol gerai nesusipažinote su administracinėmis procedūromis. Kokie reikalingi leidimai, licenzijos? Kokie mokami mokesčiai? Kokia teisinė bazė ir sąlygos verslui? Atsakymus į šiuos klausimus turite sužinoti iš anksto.

Labai svarbu su naujais klientais ne tik sudaryti sutartis, tačiau jose tiksliai aptarti visas pardavimo sąlygas. Geriausia, kad tokią sutartį padėtų parengti eksporto šalyje dirbantis teisininkas.

Eksporto sutartyje turėtų būti apibrėžta:

 1. Prekių specifikacija;
 2. Kaina ir atsiskaitymo valiuta;
 3. Prekių pristatymo data ir būdas;
 4. Garantijos suteikimo sąlygos;
 5. Apmokėjimo sąlygos;
 6. Nuosavybės perdavimo sąlygos;
 7. Teisiniai aspektai.

Atkreipkite dėmesį į tinkamas apmkėjimo sąlygas – jos turi būti patrauklios klientui, tačiau kartu ir nerizikingos Jūsų verslui. Siekiant išvengti neapmokėtų sąskaitų, patartina patikrinti kliento kreditingumą, pasinaudoti sąskaitų finansavimo paslaugomis, o nesėkmės atveju – kreiptis į skolų išieškojimo įmonę.

Sąskaitų finansavimo arba faktoringo paslaugos padės Jums išvengti rizikos, susijusios su pirkėjų įsiskolinimais, o taip pat sumažins administracines išlaidas, kadangi paslaugas teikiančios bendrovės tikrins klientų mokymą ir vykdys pirkėjų monitoringą. Be to, lėšas už parduotas paslaugas ar prekes gausite nelaukdami, kol klientas apmokės sąskaitas.

Faktoringo bei sąskaitų finansavimo paslaugų privalumai eksportuojančiai įmonei, tai:

 1. Draudimas nuo klientų nemokumo rizikos (jeigu taikomas prekinis kreditų draudimas).
 2. Galimybė suteikti ilgesnius atsiskaitymo terminus klientams, o patiems gauti apmokėjimą pagal išrašytas sąskaitas per kelias dienas.
 3. Tikslesnis planavimas ir pinigų srautų subalansavimas.
 4. Neatsiranda papildomos išlaidos, susijusios su pinigų gavimu, kaip tai būtų kredito gavimo atveju.
 5. Faktoringo įmonė netikrina Jūsų įmonės mokumo, finansavimas gaunamas pagal klientams išrašytas sąskaitas.
 6. Veiklos sąnaudų sumažėjimas – faktoringo įmonė perima sąskaitų administravimą.

Jau ne pirmus metus sąskaitų finansavimo paslaugas teikianti DEBIFO, teikia jas ir užsienio šalių įmonėms. Vietinės įmonės, eksportuojančios produktus į kitas užsienio šalis, gali sumažinti savo eksporto riziką pasinaudodamos sąskaitų finansavimo / faktoringo paslaugomis ir taip išvengti ilgų klientų atsiskaitymo terminų.

Siekdami sėkmingos eksporto veiklos ieškokite patikimų partnerių, analizuokite rinką bei šalies verslo aplinką, dėmesingai suplanuokite naujus procesus ir pasirūpinkite savo produktų konkurencingumu.

Smulkaus ir vidutinio verslo augimo paslaptys

SVV verslo augimas

Kiekviena, net mažiausia įmonė, turi ambicijų augti ir tapti pelninga korporacija. Verslo savininkai dažnai nepamatuotai skuba ir siekia padvigubinti apyvartą planuoja per metus. Daugumai SVV įmonių realus ir pastebimas verslo augimas susijęs su sėkmingu pardavimų apimčių augimu, išlaikant pelningumą. Tačiau yra ne visai taip. Daugeliu atvejų verslo augimas tai nėra tik nuolat didėjantys pardavimai. SVV augimas susijęs ir su darbuotojų skaičiaus augimu, infrastruktūros plėtra ir pakankamais finansiniais ištekliais. Visi šie elementai būtini, kad įmonė galėtų pereiti į kitą plėtros etapą.

Įmonės personalo politika

Siekiant smulkaus ir vidutinio verslo įmonių (SVV) augimo, viena iš esminių sąlygų yra turėti tinkamus darbuotojus ir gebėjimus efektyviai organizuoti jų darbą. Priimdami darbuotojus ir juos apmokydami Jūs kuriate labai reikšmingą įmonės dalį – tai ir misija, ir vertybės, vizija, tikslai ir metodai. Kai kurie vadovai orientuojasi į tinkamų darbuotojų atranką, kiti didesnę reikšmę teikia priimtų darbuotojų apmokymui ir naujų įgūdžių formavimui.

Tiesa yra ta, kad abu šie dalykai yra labai svarbūs, o taip pat svarbu, kad tiek įdarbinimo, tiek darbuotojų mokymo procesai būtų prižiūrimi. Tačiau nemaža dalis SVV įmonių net neturi pilnu etatu dirbančio žmogaus, atsakingo už žmogiškuosius išteklius. Taigi, planuodami savo įmonės augimą ir plėtrą įvertinkite tai, kad žmogiškųjų išteklių srityje dirbantis specialistas bus tiesiog būtinas, arba įmonės vadovui reikės skirti nemažą laiko dalį šiai funkcijai atlikti.

Techninės infrastruktūros kliūtys

Kitas didelis augimo barjeras yra poreikis išplėsti infrastruktūrą – tiek technologijas, reikalingas didesnėms gamybos apimtims, tiek patalpas, reikalingas didesniam darbuotojų skaičiui, tiek ir programinę įrangą, galinčią apdoroti didesnes verslo apimtis. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į didėjančius saugomų duomenų kiekius. Čia SVV įmonėms didelę svarbą įgyja galimybė pasinaudoti virtualiais serveriais – debesų kompiuterija. Tokiu būdu galima talpinti didžiulius duomenų kiekius ir nebereikia nuolat prognozuoti, kiek ir kokios programinės įrangos įmonei paaugus reikės, kiek kainuos jos įsigijimas ir palaikymas.

Įmonės finansinė būklė

Siekiant įmonės augimo, svarbi sąlyga yra įmonės finansinis pajėgumas finansuoti kartu augančias ir įmonės išlaidas. Apyvartinio kapitalo ar grynųjų pinigų trūkumas gali būti esminė kliūtis, užkirsianti kelią verslo augimui. Daug SVV įmonių taip ir nepasiekia augimo stadijos, nes joms tiesiog trūksta finansavimo. Dauguma smulkių ir vidutinių įmonių turi neigiamą apyvartinį kapitalą, tad augant pardavimams reikės vis didesnio lėšų kiekio, kuris bus užšaldomas iki pilno pirkėjo atsiskaitymo. Banko paskolos šiai problemai spręsti dažnai būna netinkamas variantas – paskolos gavimo procesas ilgas ir lėtas, o jaunoms, nors ir turinčioms spartaus augimo potencialą, tačiau neturinčioms solidžios patirties įmonėms, bankai dažnai paskolų nesuteikia.

Todėl dauguma SVV įmonių, planuojančių spartų augimą, stengiasi atidėti kuo daugiau grynųjų pinigų, o taip pat griežtai kontroliuoti atsiskaitymų procesą – vėluojant apmokėjimams aktyviai naudotis papildomomis investicijomis, sąskaitos kreditu ar alternatyviu finansavimu. Sąskaitų finansavimas arba faktoringas ypač tinka tada, kai įmonė turi daug neapmokėtų klientų sąskaitų, o augant verslui apyvartinio kapitalo reikia čia ir dabar. Pasinaudodami šia paslauga įmonių savininkai gali be jokių paslėptų mokesčių ir ilgalaikių įsipareigojimų greitai gauti pinigus į įmonės sąskaitą ir visa tai padaryti tiesiog internetu net neišeinant iš biuro.

 

Didžiausi smulkaus ir vidutinio verslo finansiniai iššūkiai

svv finansiniai iššūkiaiGyvename nuolat kintančiame pasaulyje, kuriame vienas neapibrėžtas laikotarpis keičia kitą. Permainos tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje daro įtaką ir smulkiam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV), o pastovus ir nuolatinis ekonomikos ir verslo įmonių augimas tėra įsivaizduojamas miražas.

Nepaisant to, SVV įmonių skaičius Lietuvoje kasmet didėja, per metus įsteigiama po kelis tūkstančius naujų SVV subjektų. Ir visos šios smulkios įmonės be abejo galvoja apie sėkmingą verslą, apie nuolatinį vystymąsi, pajamų ir pelno augimą. Taigi joms reikėtų įvertinti, kokie pagrindiniai finansiniai iššūkiai laukia kelyje į sėkmę.

Vis vėluojantys atsiskaitymai

Vėluojantys apmokėjimai lieka didžiausią susirūpinimą SVV įmonių vadovams keliančia problema. Didesnės bendrovės dažnai pasinaudodamos savo svoriu išsireikalauja iš SVV įmonių ilgesnius atidėjimo terminus, lankstesnes atsiskaitymo sąlygas. Jei SVV įmonės neužsiima griežtos pozicijos atsiskaitymų klausimu ir nevykdo nuolatinės kontrolės, vėluojančių atsiskaitymų poveikis gryniesiems pinigų srautams gali būti itin neigiamas.

Stabilaus pinigų srauto palaikymas

Pinigų srautų subalansavimas yra didelis iššūkis SVV įmonėms, ypač toms, kurios planuoja augimą. Pinigų srautai ir pakankamas apyvartinis kapitalas yra kritinės sritys įmonėms, turinčioms spartaus augimo planą arba tiesiog siekiančioms aplenkti savo konkurentus.

Augimas reikalauja pastovaus grynųjų pinigų srauto, o kaip jau buvo minėta, dėl vėliuojančių apmokėjimų, šis srautas dažnai būna nestabilus. Net geriausiais laikais SVV įmonės turi būti pasirengusios kovoti su pinigų srautų trikdžiais, tam kad išgyventų ir klestėtų. Todėl pinigų srautų stebėjimas ir planavimas yra svarbi užduotis SVV įmonėms, siekiančioms savo planų įgyvendinimo.

Finansinių gebėjimų trūkumas

Suvaldyti įmonės finansų krizę – ar tiesiog kasdienius finansus – gali būti tikrai didelis iššūkis SVV įmonei. Smulkių ir vidutinių įmonių finansų vadovams dažnai trūksta specialiųjų mokymų, įgūdžių ir patirties, būtinų tinkamai valdyti įmonės finansus. Dažnai SVV įmonėse įmonės finansų direktoriaus statusas priskirtas įmonės direktoriui.

Tik nedidelė dalis SVV įmonių gali pasigirti turinčios verslo planą, finansų valdymo planą bei tinkamai apmokytus finansininkus. Didžioji dalis įmonių dirba be šių elementų arba turi vieną ar du iš jų. Vis dėlto apklausų duomenys rodo, kad įmonės, turinčios verslo planą bei pakankamus finansinius gebėjimus, pasiekia kur kas spartesnį augimą nei dirbančios be jų.

Finansavimo paieškos

Kitas svarbus iššūkis, be pinigų srautų palaikymo ir finansų valdymo, yra finansavimo radimas. Didelė dalis SVV įmonių negali pereiti į augimo stadiją, nes joms tiesiog trūksta finansavimo, o galimybės pasinaudoti finansiniais ištekliais ir fondais yra labai apribotos. Gauti banko paskolą SVV įmonei yra gana sunku ir sudėtinga dėl bankų keliamų reikalavimų. Vienintelis kelias pasiskolinti SVV įmonės savininkui dažnai lieka draugai ir giminaičiai.

Vis dėlto gera žinia SVV įmonėms yra tai, kad jos gali laisvai pasinaudoti alternatyviomis finansavimo priemonėmis, pvz. sąskaitų finansavimu, ir išventi pinigų srautų sutrikimo greitai finansavus neapmokėtas sąskaitas įmonėse, kurios teikia alternatyvaus finansavimo paslaugas. Šios finansavimo paslaugos užpildo tuštumą tarp SVV įmonių finansų poreikio ir tradicinių skolintojų, taigi didelei daliai SVV subjektų padeda įveikti iškilusius finansinius sunkumus.

Verslo sezoniškumas – kaip vystyti verslą esant sezoniniams ciklams

Verslo sezoniškumas, ciklai

Verslo sezoniškumas ar sezoniniai verslo ciklai gali būti pražūtingi smulkaus ir vidutinio verslo įmonei, ypač jei verslas orientuotas į vieną produktą ar paslaugą.

Nesvarbu ar jūsų verslas orientuotas į trumpus šventinius laikotarpius (šv. Velykos ar šv. Valentino diena), ar į ilgesnius verslo sezoninius tarpsnius kaip vasara ar šv. Kalėdų metas, verslo ciklų supratimas ir pasiruošimas jiems leis Jums išgyventi kritinius momentus, tiek tuos, kai Jūsų veikla pasiekia piką, tiek tuos, kai pardavimai sumažėja ar jų visai nebūna.

Verslo sezoniškumas veikia kiekvieną verslą skirtingai. Lapkritis, gruodis – prieššventinis laikotarpis įtemptas daugumai prekybininkų, tačiau jei jūsų verslas yra sodininkystė – šis laikotarpis jums tik pasiruošimas vasaros sezonui.

Sėkite sėkmės sėklas planuodami veiklą 

Jei Jūsų įmonei įtaką daro verslo sezoniškumas, vertinkite tai kaip privalumą – pardavimų sumažėjimo laikotarpis puiki galimybė tinkamai pasiruošti pirkėjų antplūdžiui. Svarbu tik tinkamai planuoti veiklas ir išvengti netikėtumų.

Remdamiesi praėjusių metų duomenimis, galite suplanuoti kito laikotarpio pajamas, išlaidas bei apyvartinio kapitalo poreikį. Planuodami atsižvelkite ir į ekonomikos bei darbo rinkos pokyčius. Turėdami planą žinosite ką ir kada reikia daryti, kurias sritis patobulinti, išvengsite netikėtumų (kaip apyvartinio kapitalo, finansavimo ar personalo trūkumas piko metu).

Negailėkite jėgų, kol šviečia saulė

Jūsų prioritetas turi būti galimybė dirbti pilnu pajėgumu ir patenkinti visą vartotojų paklausą tada, kai pardavimų apimtys padidėja. Šiuo laikotarpiu svarbu turėti pakankamai darbuotojų ir jie turi būti paruošti intensyviam periodui. Taigi, renkite personalą iš anksto.

Techniniai įrenginiai ar inventorius taip pat turi būti paruošti atlaikyti didelį klientų srautų.

Turėkite suplanuotą marketingo biudžetą, naudokite lėšas pastoviam santykių su klientais palaikymui.

Išlikite aktyvūs esant paklausos sumažėjimui

Sumanus verslininkas neuždaro savo parduotuvės durų tik todėl, kad pirkėjų srautas sumažėja. Palaikykite ryšius su klientais net jei pardavimų apimtys sumažėjo – organizuokite renginius, pristatymus, suteikite sezonines nuolaidas bei darykite išpardavimus (tai, beje, labai geras būdas išvalyti sandėlį). Užsiimkite veiklos pristatymu socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse.

Išnaudokite ramų periodą toms veikloms, kurioms piko metu neturite laiko – planavimui, finansų analizei, darbuotojų mokymui, naujų produktų kūrimui, naujų metodų ar technologijų pritaikymui.

Šiuo laikotarpiu taip pat verta paieškoti alternatyvių pajamų šaltinių. Galbūt galite užsiimti produktų aptarnavimo paslaugomis, arba pardavinėti kitus su Jūsų pagrindiniu verslu susijusius produktus. Pvz. viešbučiai išnaudoja laikotarpį, kurio metu sumažėja lankytojų skaičius, teikdami konferencijos salių nuomos paslaugas ir pan.

Subalansuokite pinigų srautus ištisus metus

Grynųjų pinigų srautų subalansavimas yra didelis iššūkis smulkiam ir vidutiniam verslui, kuriam įtaką daro verslo sezoniškumas.

Piko metu svarbu sutaupyti pakankamai lėšų, kad būtų galima išsilaikyti nuosmukio periodu, kai pajamų bus nedaug. Šiuo laikotarpiu Jūs patirsite visas pastovias išlaidas (kaip patalpų nuoma, darbuotojų darbo užmokestis ir kt.), todėl reikia suformuoti pakankamus atidėjimus, kad galėtumėte padengti šias išlaidas net ir negaudami pajamų.

Verslo paskolos ar kreditai gali būti vienas iš būdų, finansuoti neaktyvaus laikotarpio veiklos išlaidoms, tačiau tai susiję su papildomomis išlaidomis.

Dažnai Jums taip reikalingi pinigai yra Jūsų versle, tačiau jie „užrakinti“ neapmokėtose sąskaitose. Šią problemą efektyviai galima išspręsti pasinaudojant sąskaitų finansavimu ar faktoringo paslaugomis, tad pasidomėkite šiomis galimybėmis prieš sudarydami verslo paskolos sutartį.

Kada trumpalaikė paskola verslui yra naudinga finansavimo priemonė?

verslo paskola, trumpalaike verslo paskola, verslo finansavimasKaip ir kiekviena verslo finansavimo priemonė, taip ir trumpalaikės verslo paskolos turi savų pliusų ir minusų. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo savininkams yra itin svarbu suprasti ir įsivertinti, kokiais atvejais trumpalaikė verslo paskola atneštų daugiausiai naudos verslui. DEBIFO komanda siekia padėti verslininkams atsakyti į šį klausimą prieš pildant verslo finansavimo paraišką ir šiame straipsnyje supažindina su keliomis situacijomis, kai trumpalaikė paskola verslui yra vienas iš geriausių verslo finansavimo būdų.

Paskolos verslui tikslai

Ar smulkiam verslui reikalinga ilgalaikė, ar trumpalaikė paskola, kokia verslo finansavimo priemonė yra tinkamas įrangos pirkimui, o koks – apyvartinio kapitalo ir pinigų srautų balansavimui, ar skolintis nedidelėmis sumomis, ar geriau iškart ieškoti didesnio finansavimo – šie ir kiti klausimai iškyla daugeliui smulkių įmonių ieškančių verslo finansavimo.

Verslininkas, siekiantis įsigyti naują sandėlį ar sunkiąją gamybinę įrangą, turi kitokį verslo finansavimo poreikį, nei verslininkas, ieškantis papildomų lėšų žaliavų įsigijimui. Todėl verslo finansavimo priemonę reikėtų rinktis atsižvelgiant į verslo paskolos panaudojimo tikslus. Ilgalaikės gamybinės įrangos pirkimui labiau tiks ilgalaikė paskola. Apyvartinio kapitalo ir pinigų srautų balansavimui labiau tinka trumpalaikės verslo paskolos, kurių sąlygas galima lanksčiau pritaikyti prie besikeičiančių verslo nuotaikų ir pardavimo apimčių.

Patarimai, kaip efektyviau valdyti pinigų srautus

pinigu srautai - verslo finansavimas

Pradedantiesiems ir smulkiesiems verslininkams neretai stinga patirties, kaip geriau valdyti pinigų srautus. Tai ypač svarbu tam, kad įmonė galėtų sėkmingai plėstis ir sumažintų papildomo verslo finansavimo poreikį. Pinigų srautų trūkumas gali labai greitai sustabdyti veiklos plėtrą ir paskandinti iš pažiūros pelningą ir daug potencialo turėjusį verslą. Todėl šiame įraše pateikiame kelis patarimus, kaip užsitikrinti stabilesnius pinigų srautus ir išvengti neplanuoto apyvartinio kapitalo trūkumo.

Nustatykite siektiną laisvų lėšų rodiklį. Nusistatykite ir visą laiką įmonėje palaikykite tam tikrą bazinį apyvartinių lėšų lygį. Planuodami veiklos plėtrą ir rengdami ateinančių metų ar ketvirčio biudžetą, taip pat iškelkite tikslą, kokį laisvų lėšų lygį norite pasiekti per atitinkamą laikotarpį. Aiškaus rodiklio nustatymas motyvuos atidžiau kontroliuoti pinigų srautus.

Planuokite. Susiskaičiuokite, kiek pinigų jūsų verslas „sudegina“ kiekvieną mėnesį (angl. burn rate). Įsivertinkite, kuriomis dienomis jūsų verslui teks susidurti su didžiausiu pinigų srautų poreikiu: tai dienos, kai reikės sumokėti PVM ir kitus mokesčius, atsiskaityti su tiekėjais už stambiausius užsakymus, mokėti reikšmingas sumas už, pvz., naują gamybinę liniją, patalpų įrengimą ir pan. Siūlydami atsiskaitymo terminus savo klientams, stenkitės juos nustatyti keliomis savaitėmis anksčiau nei tokios kritinės datos. Taip sumažinsite riziką susidurti su neplanuotomis likvidumo problemomis.

Laiku išrašykite sąskaitas. Nors tai atrodo visiškai paprastas dalykas, kiekviena pamiršta ir keliomis dienomis vėliau išsiųsta sąskaita-faktūra reiškia vėliau gaunamus pinigus, o jei tokių sąskaitų susikaupia pakankamai daug, tai jau gali turėti reikšmingos įtakos jūsų verslo pinigų srautams. Tam, kad išvengtumėte klaidų, kiekvieną savaitę paskirkite laiko įvykdytų užsakymų peržiūrėjimui ir sąskaitų-faktūrų išsiuntimui. Visą su įvykdytais užsakymais ir sąskaitomis susijusią informaciją registruokite ir laikykite tvarkinguose (virtualiuose ar popieriniuose) segtuvuose. Pažangesnių apskaitos ir sąskaitų tvarkymo programų naudojimas leistų šį procesą vykdyti dar efektyviau ir visiškai sumažinti klaidos tikimybę.

Išskirstykite atsiskaitymus. Neatsiskaitinėkite su visais vienu metu, bet stenkitės išdėlioti mokėjimus per tam tikrą laikotarpį. Pirmiau numatykite atsiskaitymus su jums svarbiausiomis šalimis – darbo užmokestis, mokesčiai, kitos fiksuotos išlaidos turėtų atsirasti prioritetinių mokėjimų sąraše. Kai kurie jūsų tiekėjai atsiskaitymo terminų atžvilgiu gali būti lankstesni nei kiti, tad su kiekvienu iš jų siekite susitarti dėl palankiausių atsiskaitymo sąlygų.

Valdykite įsiskolinimus. Įsisenėjusių skolų problema ypač dažnai pasitaiko įmonėse, susiduriančiose su apyvartinio kapitalo trūkumu. „Medžioti“ skolininkus yra vienas iš nemalonesnių darbų, tad turite iš anksto apgalvoti, kaip motyvuosite darbuotojus tinkamai ir greitai reaguoti į pradelstus mokėjimus, arba kaip tai darysite patys. Patvirtinkite rašytinę pradelstų skolų valdymo politiką ir jos laikykitės. Numatykite, kokių veiksmų imsitės, jei klientas dels susimokėti tam tikrą dienų skaičių. Galbūt dalį situacijų pavyks išspręsti gražiuoju, tačiau jie nuolat taikstysitės su atsiskaityti neskubančiais klientais, tai gali paralyžiuoti jūsų verslą ir priverti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.

 

Kaip gauti verslo paskolą? Patarimai smulkiam ir vidutiniam verslui

verslo paskola ir finansavimas DEBIFO

Jei apsisprendėte finansuoti verslo augimą iš išorinių šaltinių, neišvengiamai susidursite su daugybe klausimų: kaip gauti paskolą įmonei geriausiomis sąlygomis, kuri kredito įstaiga gali suteikti reikiamą paskolą, kokios paskolos sumos prašyti ir kokia yra finansavimo kaina? Šiuos klausimus paprasčiau atsakyti didelėms, ilgą laikotarpį veikiančioms ir reguliariai išorinį finansavimą naudojančioms įmonėms. Tačiau smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje vis dar aktyviai naudoja akcininkų kapitalą verslo vystymui, turi mažiau patirties ir informacijos apie išorinio finansavimo galimybes. DEBIFO komanda siekia sumažinti šią informacijos asimetriją tarp smulkaus verslo ir vidutinio verslo ir didžiųjų įmonių. Taigi pateikiame kelis patarimus kaip gauti paskolą verslui: