Faktoringo rinkos augimas Lietuvoje – 2018 metų I ketvirtis

Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, faktoringo portfelis Lietuvoje 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 502,34 mln. Eur. 2017 m. faktoringo rinka stabiliai augo, ketvirtinis augimas sudarė 2–3 proc., o paskutinį metų ketvirtį siekė net 11 proc.

Nors ekonominės prognozės dėl Lietuvos augimo prieštaringos, didžioji dalis šalies įmonių planuoja plėtrą, o skolinimosi poreikis išlieka didelis. Tiek Lietuvos banko, tiek UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ vykdytos įmonių apklausos parodė, jog išorinio finansavimo poreikį jaučia apie 50 proc. šalies įmonių. Tuo pačiu metu verslininkai teigia, jog bankų skolinimo sąlygos, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, griežtėja ir paskolos tampa sunkiau prieinamos. Tokia situacija lemia, jog vis daugiau įmonių ieško alternatyvių finansavimo šaltinių, o faktoringo paslaugų poreikis taip pat auga.

Mažų įmonių finansavimo sąlygos ir verslo vystymo tendencijos Lietuvoje 2018 m.

Lietuvos bankas reguliariai vykdo Lietuvos įmonių apklausą, siekdamas sužinoti kokios yra įmonių finansinės būklės bei veiklos tendencijos, kokie skolinimosi poreikiai ir galimybės, o taip pat įvertinti ir šalies verslo plėtros perspektyvas. Naujausia apklausa buvo atlikta 2018 m. vasario mėn., tad apžvelgsime svarbiausias ir naujausias įmonių vadovų įžvalgas.

Įmonių bankrotų apžvalga

Lietuvos įmonių bankrotų statistika

Pastaruoju metu įmonių bankrotų skaičius sparčiai didėja. 2016 m. bankrotų skaičius išaugo 35 proc. (lyginant su 2015 m.). Bankroto procesai buvo pradėti 2684 įmonėms, o tai yra net 45 proc. daugiau nei buvo pradėta bankrotų kriziniais 2009 metais. Išaugusį bankrotų skaičių galima sieti ir su paprastesnėmis sąlygomis atsidaryti įmonę ar su didesniu bendru įmonių skaičiumi Lietuvoje. 

Verslo finansavimo aplinka Lietuvoje

verslo finansavimo aplinka lietuvoje

Lietuvos bankas reguliariai atlieka įmonių apklausą, siekdamas gauti informacijos apie įmonių finansinę būklę, verslo plėtros galimybes ir verslo finansavimo aplinką, skolinimosi poreikius, įvertinti įmonių paklausos finansiniams ištekliams bei skolinimosi iš kredito ir kitų finansų įstaigų pokyčius. Šiame straipsnyje pateikiama apklausos, atliktos 2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. apžvalga.

2016 m. mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus Lietuvoje išaugo 5%

Lietuvos ekonomikai išlaikant stabilų augimo tempą, optimistinės nuotaikos atsispindi ir įmonių duomenų statistikoje – lyginant su 2015 m., per pirmąjį 2016 m. pusmetį mažų ir vidutinių įmonių skaičius išaugo 4,5 proc. Iš viso buvo įsteigtos 3395 įmonės. Populiariausia įmonių teisinė forma išlieka uždaroji akcinė bendrovė. Tokių įmonių buvo įsteigta 2652, ir jų skaičius išaugo 4,3 proc. Ženkliai padidėjo ir mažųjų bendrijų skaičius – per pusmetį jų įsteigta 1022, t.y. 46,4 proc. daugiau nei buvo 2015 m.

Vėluojančių sąskaitų apmokėjimo statistika

Vėluojantys sąskaitų apmokėjimai – tai tylūs šiuolaikinio verslo žudikai. Jūs negaunate apmokėjimų kada jų reikia, ir tai sutrikdo visą įmonės veiklą. Didžiosios Britanijos kompanija „Marketinvoice“ atliko tyrimą, siekdama išsiaiškinti įvairių įmonių iš daugiau kaip 80 šalių sąskaitų apmokėjimo terminus ir vėlavimų trukmę. Šiame straipsnyje pristatysime tyrimo rezultatus.

Tyrimo metu buvo surinkti duomenys apie sąskaitas – kas sąskaitą išrašė, kam ir kada sąskaita buvo išrašyta. Buvo surinkti duomenys apie tai, kada sąskaitos turėjo būti apmokėtos pagal sutartą terminą, ir kada faktiškai jos buvo apmokėtos. Tyrimą atlikusi kompanija per penkerius metus surinko duomenis apie daugiau nei 30 tūkstančių atskirų sąskaitų, išduotų įvairių dydžių įmonėms, esančioms daugiau nei 80 skirtingų šalių.

SVV vadovai išorinio finansavimo perspektyvas vertina prasčiau nei pernai

verslo finansavimas, paskolos versui, svv statistikaTęsiame verslo finansavimo tyrimų apžvalgų seriją (I, II, III) ir pateikiame įdomiausias įžvalgas iš Lietuvos įmonių požiūrio į finansavimą 2014-2015 metų lyginamosios analizės.

Smulkaus ir vidutinio verslo atstovų požiūrio į finansavimą tyrimą atliko Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija kartu su advokatų kontora COBALT ir Lietuvos finansų rinkos institutu. Tyrimo metu telefonu apklausti 319 įmonių vadovai.

Įžvalgos ir statistika iš verslo požiūrio į finansavimą tyrimo:

Verslo finansavimo sąlygų apžvalga – auga trumpalaikių paskolų poreikis

Lietuvos bankas rengia reguliarias verslo finansavimo sąlygų apklausas, kurių metu apklausiami vadovaujančias pozicijas užimantys finansavimo departamentuose dirbantys asmenys. Naujausia verslo finansavimo sąlygų apklausa parodė, kad 2015 m. I ketv. bankų skolinimo įmonėms sąlygos išliko beveik nepakitusios.

Įdomiausios verslo finansavimo apklausos įžvalgos:

2015 m. mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvoje išaugo 12%

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių skaičius 2015 m. pradžioje išaugo 12% iki 76 077 įmonių. Per metus Lietuvoje veikiančių įmonių padidėjo 8134.  Naujų įmonių kūrimąsi skatina auganti šalies ekonomika, didėjantis vartotojų pasitikėjimas, gerėjančios verslo nuotaikos ir supaprastintos įmonės įregistravimo procedūros. Dauguma mažų ir vidutinių įmonių 2015 m. tikisi padidinti pardavimo pajamas, išauginti eksporto dalį pardavimų struktūroje, pritaikyti inovacijas versle ir įgyvendinti investicinius projektus.

Daugiausia veikiančių įmonių padidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (+2087 įmonės; +9%), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (+1134 įmonės; +15%), statybos (+859 įmonės; +14%), transporto ir saugojimo (+735 įmonės; +11%) ir apdirbamosios gamybos sektoriuose (+596 įmonės; +8.8%). Mažiausiai valstybiniame viešojo valdymo ir gynybos, kasybos ir karjerų eksploatavimo ir vandens tiekimo sektoriuose.

Verslo finansavimo tendencijos – planuojamas skolinimosi poreikis auga

Lietuvos bankas paskelbė 2015 m. vasario – kovo mėn. atlikto verslo finansavimo poreikio apklausos rezultatus. Šie rezultatai nuteikia optimistiškai – dauguma šalies įmonių išlaiko pardavimų augimą, o daugiau nei pusė įmonių veikia pelningai. Kalbant apie verslo finansavimą, rezultatai dviprasmiški – finansavimo šaltinių didėja ir jie tampa labiau prieinami, tačiau verslui finansavimo kaina išlieka pagrindine problema.

2014 m. II pusmetį, palyginti su tų pačių metų I pusmečiu, net 55% įmonių sugebėjo padidinti pardavimo pajamas, o 20% apklaustų verslo subjektų išlaikė stabilų pardavimų lygį. Be to, net 27% visų įmonių pavyko sumažinti įsipareigojimų naštą.

2014 m. II pusmetį , palyginti su I pusmečiu, pelningai dirbančių verslų sumažėjo nuo 75% iki 65%. Tam įtakos galėjo turėti veiklos sezoniškumas, tačiau sumažėjęs bendrovių pelningumas ir pelningai dirbančių įmonių skaičius taip gali būti ir vienas iš šalies ūkio augimo sulėtėjimo signalų. Daugiausiai pelningai dirbančių įmonių buvo prekybos, mažiausiai – statybų sektoriuje.