5 žingsniai įmonės apyvartinam kapitalui padidinti 2018 metais

Apyvartinis kapitalas – tai įmonės pinigai, kurie lieka apmokėjus einamąsias sąskaitas ir gali būti naudojami tolimesniam verslo augimui ir investicijoms. Tai gyvybiškai svarbus finansų rodiklis, nuo kurio priklauso įmonės ateities perspektyvos. Taigi įmonės tikslas yra užtikrinti finansų sistemos stabilumą bei reikalingą apyvartinio kapitalo lygį. Šiame straipsnyje aprašomi penki žingsniai, kurie padės Jums padidinti įmonės apyvartinį kapitalą.

 1. Esamos būklės įvertinimas

Pirmas žingsnis siekiant padidinti įmonės apyvartinį kapitalą yra esamos būklės įvertinimas. Palyginkite trumpalaikį turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais, kad galėtumėte nustatyti dabartinį įmonės apyvartinio kapitalo rodiklį. Šis rodiklis turi būti stebimas nuolat: jei jis mažesnis už 1, vadinasi Jūsų apyvartinis kapitalas yra neigiamas, jei didesnis už 2, vadinasi turite pakankamai daug laisvų lėšų, kurias galite panaudoti investicijoms. Apyvartinio kapitalo rodiklis turėtų svyruoti ribose nuo 1,2 iki 2 – tai Jūsų įmonės siekis.

Vertindami įmonės dabartinę situaciją atlikite mokėjimų ir gautinų sumų analizę, identifikuokite klientus, kurie apmoka sąskaitas pavėluotai. Nuolatinis šių duomenų stebėjimas yra pirmas žingsnis į gerą apyvartinio kapitalo valdymo strategiją.

 1. Įmonės finansų valdymas

Atlikus įmonės esamos būklės analizę, kitu žingsniu sustiprinkite veiklos ir finansų valdymą. Paskirkite atsakingus asmenis arba organizuokite vidaus audito skyrių, kurie nuolat stebės įmonės veiklą ir teiks ataskaitas, reikalingas valdymo sprendimams priimti. Sukurkite standartines ataskaitų formas svarbiausiems įmonės procesams ir rodikliams stebėti bei užtikrinkite jų nuolatinę kontrolę.

Nuolat vertinkite įmonės patiriamas išlaidas. Patalpų nuomos, darbo užmokesčio, reklamos išlaidos gali būti nuolat kintančios – jos turi būti pritaikytos prie verslo poreikių ir nešti naudą. Nuolatinė šių išlaidų analizė leis operatyviai atsisakyti nereikalingų išlaidų, o tai sąlygos apyvartinio kapitalo didėjimą. Kainų politika taip pat turi būti reguliariai peržiūrima. Kainos turi būti ne tik priimtinos vartotojams, tačiau ir nešti pelną. Išlaidų ir pajamų valdymas darys tiesioginę įtaką apyvartinio kapitalo didėjimui.

 1. Veiksmų plano rengimas

Atsižvelgiant į įmonės būklės įvertinimo ir veiklos stebėsenos rezultatus, parenkite veiksmų planą įmonės veiklai tobulinti. Kiekviena įmonės sritis turėtų turėti išmatuojamą veiksmų planą su atskaitomybe ir konkrečiais rezultatais, kurie turi būti pasiekti iki nurodytų datų. Tai kiekvienos įmonės sėkmės pagrindas. Pagrindinės veiklos, kurioms turi būti parengti tobulinimo planai, siekiant padidinti apyvartinį kapitalą yra šios:

Sąskaitų apmokėjimo sistemos priežiūra. Užsibrėžkite sutrumpinti apmokėjimų gavimo terminus. Tai galite pasiekti taikydami įvairias priemones – klientų skatinimą apmokėti taikant įvairias nuolaidas, sukuriant reguliarių priminimų apmokėti sąskaitas sistemą, pasinaudojant sąskaitų finansavimo paslaugomis.

Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų surinkimo tobulinimas. Padarykite atsiskaitymo procesą klientams kiek įmanoma paprastesnį. Leiskite už prekes atsiskaityti įvairiais būdais, įskaitant kreditines korteles, tarptautines atsiskaitymo sistemas. Užtikrinkite veiksmingą mokėjimo sąlygų valdymą.

Gamybos ir tiekimo grandinės supaprastinimas. Reguliariai tobulinkite gamybos procesą, ieškokite būtų supaprastinti prekių pristatymą klientams – tai leis sutaupyti papildomų lėšų.

Geresnis funkcijų ir procesų koordinavimas tiekimo, planavimo, gamybos, pirkimų ir logistikos srityse. Procesų stebėsena ir valdymas šiose srityse užtikrins įmonės veiklos efektyvumą ir racionalų išteklių valdymą.

 1. Priemonių įgyvendinimo kontrolė

Bet kuris veiksmų ar strateginis planas turi būti prižiūrimas ir kontroliuojamas atitinkamų įmonės vadovų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad visi įmonės darbuotojai, pradedant eiliniais darbininkais ir baigiant aukščiausiais vadovais žinotų kokius veiklos planus yra norima įgyvendinti ir būtų motyvuoti siekti nustatytų rezultatų. Susiekite įmonės pasiekimus su nauda darbuotojams, kad kiekvienas galėtų matyti, kaip jo darbo rezultatai prisideda prie įmonės augimo ir neša realią naudą net ir trumpu laikotarpiu.

 1. Įmonės veiklos tobulinimo tąsa

Siekite, kad Jūsų įvykdyti pokyčiai būtų tvarūs. Reguliariai vertinkite parengtus planus, teikiamas ataskaitas ir ieškokite naujų įmonės veiklos gerinimo galimybių. Net ir maži teigiami pokyčiai atitinkamose įmonės veiklos srityse sąlygos apyvartinio kapitalo didėjimą bei užtikrins ilgalaikę verslo sėkmę.

Kaip išspręsti finansinių srautų iššūkius didmeninės prekybos įmonėms?

Didmeninės prekybos įmonės, parduodamos prekes, suteikia kreditus savo klientams – apmokėjimai už prekes gaunami ne iš karto, o po 30-90 dienų ar dar ilgesnio laiko tarpo. Taip prieinama riba, kai apmokėjimai už parduotas prekes sulėtėja, ir įmonei ima trūkti grynųjų pinigų, apyvartinių lėšų – susiduriama su pinigų srautų disbalansu. Būdai leidžiantys pasiekti, kad klientai laiku apmokėtų savo sąskaitas yra labai svarbūs visai tiekimo grandinei bei įmonės likvidumui. Didmeninės prekybos įmonės investuoja į finansų valdymo departamentus bei sąskaitų valdymo skyrius tam, kad būtų stebimi klientų mokėjimai ir laiku užkertamas kelias apyvartinio kapitalo trūkumui. Daugelyje užsienio šalių įmonių skaičiuojamas Apmokėjimų greičio dienomis rodiklis (Day Sales Outstanding (DSO). Šis rodiklis parodo, per kiek dienų vidutiniškai įmonė gauna apmokėjimus, vertinant atitinkamą periodą. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 

Gauti apmokėjimai / Pardavimų suma x Dienų skaičius periode

 

Pavyzdžiui, sausio mėnesio pradžioje, įmonė buvo pardavusi prekių už 500 eurų. Per sausio mėnesį parduota prekių dar už 400 eurų, taigi gautinų apmokėjimų suma padidėjo iki 900 eurų. Sausį klientai apmokėjo sąskaitų už 300 Eur. Taigi mėnesio pabaigoje gautinos sumos sudaro 600 eurų. Norint apskaičiuoti DSO rodiklį sausio mėnesį, naudojama aukščiau pateikta formulė:

 

600 Eur / 400 Eur x 31 diena = 47 dienos

 

Šis rodiklis turi būti skaičiuojamas reguliariai, jo kitimo tendencijos parodo, ar situacija įmonėje gerėja, ar vis dėl to klientų skolų daugėja ir įmonei gresia nemokumo rizika.

 

Žemas DSO rodiklis rodo, jog Jūsų verslas greitai gauna apmokėjimus už parduotas prekes, tuo tarpu jei šis rodiklis aukštas, vadinasi sąskaitos už prekes išrašomos, tačiau apmokėjimai už jas negaunami, t.y. didėja įmonės nemokumo rizika, atsiranda skolų išieškojimo iš klientų rizika.

 

Įmonės dažnai taiko įvairias programas, kurios palengvina apmokėjimų sekimo procesą. Jos taip pat leidžia įvertinti, kaip atrodys įmonės pinigų srautai po kelių mėnesių ar metų.

 

Didmenininkai, kurie leidžia klientams atidėlioti apmokėjimų terminus, formuoja blogą praktiką, kuri vėliau neigiamai atsiliepia įmonės veiklai. Jei DSO rodiklis nuolat didėja, reikėtų imtis priemonių, kad klientų apmokėjimai būtų greitesni. Štai keletas patarimų, kaip galima tai padaryti:

 

 1.  Automatizuota atsiskaitymų sistema

Šiuolaikinės technologijos leidžia automatizuoti sąskaitų išrašymo ir apmokėjimų gavimo sistemą. Jei vis dar naudojate popierines sąskaitas, tikrai verta būtų pagalvoti apie jų perkėlimą į elektroninę terpę. Sudarius galimybę klientams gauti sąskaitas elektroniniu būdu, sutrumpėja ne tik jų gavimo laikas, tačiau eliminuojami ir žmogiškieji faktoriai dėl kurių sąskaitos pasimeta ar yra negaunamos laiku.

 

 1. Pranešimai klientams dėl sąskaitų apmokėjimo

Vienas iš būdų, kaip padaryti, kad klientai nepraleistų apmokėjimo terminų, yra reguliarūs priminimai apie juos. Tai gali būti tiek elektroninio pašto žinutės, tiek skambučiai telefonu, primenantys, kad apmokėjimo terminas artėja. Skambutis telefonu klientui yra efektyvesnis, nes jo metu ne tik priminsite apie sąskaitas, tačiau kartu užmegsite ir žmogiškąjį ryšį, o tai daro didelę teigiamą įtaką sklandžiam bendradarbiavimui.

 

 1. Įvairūs atsiskaitymo būdai

Klientui turi būti sudarytos visos sąlygos atsiskaityti už prekes jam patogiausiu būdu. Populiariausi atsiskaitymo būdai – banko sąskaitos, kortelės, PayPal sistema. Jei turite galimybę, susitarkite su klientu dėl apmokėjimo kreditine kortele. Tai paprasčiausias būdas gauti apmokėjimą laiku pagal sutartą terminą.

 

Jei vis dėl to nenorite nuolat raginti savo klientų apmokėti sąskaitas, o galimybės nusirašyti pinigus nuo jų kreditinės kortelės nėra, įvertinkite galimybę pasinaudoti sąskaitų finansavimo ar faktoringo paslaugomis. Pasinaudoję šiomis paslaugomis pinigus už išrašytas sąskaitas iš finansinio tarpininko gausite iš karto, nepriklausomai nuo numatyto sąskaitos apmokėjimo termino. Tai leis nustatyti klientams priimtinus sąskaitų apmokėjimo terminus ir visiškai eliminuos laiku negautų apmokėjimų riziką Jūsų verslui.

Sąskaitų finansavimo paslaugos žmogiškųjų išteklių valdymo įmonėms

Niekam ne paslaptis, jog dauguma įmonių siekia padidinti savo apyvartinį kapitalą atidėdamos mokėjimus kitoms įmonėms. Tačiau klientų spaudimas greičiau apmokėti sąskaitas gali pakenkti sėkmingam bendravimui ir tolimesniam bendradarbiavimui. Atsiradusios ilgalaikės skolos kenkia verslui ir stabdo jo augimą. Žmogiškųjų išteklių valdymo įmonės, siekiančios subalansuoti savo pinigų srautus, ieško būdų, kaip užsitikrinti pinigų gavimą išlaikant pozityvius santykius su klientais.

 

Kaip išvengti vėluojančių atsiskaitymų? Jei klientai vėluoja apmokėti sąskaitas net ir tada, kai visos sąlygos buvo aptartos ir suderintos, Jums gali tekti imtis šių veiksmų:

 • Finansuoti negautas sumas įmonės lėšomis;
 • Derėtis dėl apmokėjimo sąlygų;
 • Padidinti kapitalą arba parduoti ilgalaikį turtą;
 • Finansuoti verslą savo asmeninėmis lėšomis;
 • Ieškoti finansavimo apyvartiniam kapitalui.

 

Įmonei laiku negaunant apmokėjimų už suteiktas paslaugas, ji neturi lėšų plėtrai, negali samdyti naujų darbuotojų bei tinkamai motyvuoti jau dirbančiųjų. Įdarbintiems darbuotojams atlyginimai turi būti mokami laiku, tačiau klientai ne visada yra linkę laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Maža to, verslui gali imti trūkti lėšų net einamiesiems mokėjimams. Einamosios išlaidos, kurias įmonės dažniausiai moka kiekvieną mėnesį, yra:

 • Patalpų nuoma;
 • Atlyginimai;
 • Biuro administracinės išlaidos;
 • Draudimo įmokos;
 • Komisiniai;
 • Reklamos ir marketingo išlaidos;
 • Kelionių, renginių ir kitos išlaidos.

 

Jūs galite planuoti įmonės pinigų srautus, tačiau jei susidursite su klientais, kurie laiku neapmokės sąskaitų, įmonė vis tiek neišvengs finansinių problemų. Prieš keliasdešimt metų sąskaitų finansavimo bei faktoringo paslaugos buvo apsunkintos įvairiomis administracinėmis priemonėmis ir mokesčiais. Bankai suteikdavo tokį finansavimą tik didelėms, dažniausiai gamybinėms įmonėms, kurių mėnesinės pajamos atitikdavo nustatytus aukštus limitus. Tokios paslaugos visiškai neatitiko žmogiškųjų išteklių valdymo įmonių poreikių. Tačiau pastaruoju metu situacija keičiasi. Sąskaitų finansavimo paslaugos tapo lengvai prieinamos net ir nedideles pajamas gaunančios įmonėms, o pasinaudoti jomis lengva ir paprasta. Didžiausias sąskaitų finansavimo paslaugų privalumas yra tai, jog jos suteikia finansinę nepriklausomybę ir Jums nebereikia rūpintis ir laukti, kada klientas apmokės sąskaitą.

 

Sąskaitų finansavimo paslaugomis galite pasinaudoti tiesiog internetu, tad didžiuliai administraciniai kaštai, susiję su finansavimo gavimu, lieka praėjusio amžiaus istorija. Šiuolaikiškoms žmogiškųjų išteklių valdymo bendrovėms jau nereikia bijoti įtemptų santykių su klientais ar rūpintis jog dėl laiku negautų apmokėjimų negalės padengti savo einamųjų išlaidų ar atsiskaityti su darbuotojais. Pasinaudojus sąskaitų finansavimo paslaugomis finansavimas gaunamas tada, kai jo reikia, o per ilgų apmokėjimo terminų rizika tiesiog eliminuojama iš verslo. Sąskaitų finansavimo paslaugos – geriausias vėluojančių apmokėjimų problemos sprendimas net ir mažoms įmonėms.

Kaip išspręsti apyvartinių lėšų trūkumo problemą gamybos įmonėse?

Apyvartinių lėšų trūkumas dažnai atsiranda dėl klientų laiku neapmokėtų sąskaitų. Laiku negauti atsiskaitymai ne tik sutrikdo įmonės pinigų srautų valdymą, riboja galimybes priimti teisingus strateginius verslo sprendimus, sumažina įmonės likvidumą, tačiau kartu sukuria ir papildomas išlaidas verslui. Neapmokėtų sąskaitų administravimui reikalingi papildomi žmogiškieji ištekliai, darbuotojų laikas nukreipiamas nuo pagrindinės veiklos papildomoms administracinėms užduotims atlikti. Laiku apmokėjimų negaunančios įmonės negali didinti pajėgumų, įsigyti naujų gamybos įrengimų ar pasisamdyti naujų darbuotojų. Tyrimų duomenys rodo, jog net trečdalis gamybos įmonių kenčia dėl vėluojančių mokėjimų. Pateikiame keletą patarimų, kaip padaryti atsiskaitymų procesą sklandesniu, sumažinti vėluojančių atsiskaitymų riziką ir išvengti apyvartinio kapitalo trūkumo problemos.

Efektyvus gamybos planavimas

Tam, kad gamybos įmonė nesusidurtų su apyvartinio kapitalo trūkumo problema, būtina atidžiai planuoti visą gamybos bei pardavimų procesą. Gaminant produktus finansiniai ištekliai sunaudojami žaliavų įsigijimui, produkto pagaminimui, ir jei prekės lieka neparduotos, apyvartinio kapitalo trūkumas labai greitai gali paralyžiuoti visą įmonės veiklą. Todėl būtina stebėti, kad gaminamų produktų kiekis atitiktų jų paklausą ir atsargų likučiai būtų minimalūs.

Aiškiai apibrėžtos sutarties sąlygos

Prieš pradedant vykdyti užsakymą, visada verta su klientu sudaryti sutartį. Joje nurodomi aiškūs įkainiai ir apmokėjimo terminai. Būtina išsiaiškinti, ar klientas tikrai suprato visas sąlygas ir su jomis sutinka – taip išvengiama nesklandumų ateityje. Net jei vėliau iškyla nesusipratimų, klientui galima priminti apie vykusį susitarimą ir problemų sprendimas tampa daug greitesnis.

Įvairūs atsiskaitymo būdai

Sudarykite klientui galimybę atsiskaityti už prekes įvairiais būdais, būkite atviri naujoms atsiskaitymo formoms. Jei klientui nėra sudaryta galimybė atsiskaityti kuriuo nors būdu, tai gali tapti atsiskaitymo vėlavimo priežastimi. Galimybė atsiskaityti kredito kortelėmis bei tokiomis sistemomis kaip PayPal, kurios yra prieinamos kiekvienam, turinčiam interneto ryšį, nepalieka klientui jokių priežasčių atsiprašymams dėl laiku neatlikto apmokėjimo.

Avansas prieš pradedant vykdyti užsakymą

Prieš pradėdami vykdyti užsakymą paprašykite iš kliento avanso. Tai ne tik padengs dalį Jūsų patiriamų išlaidų, tačiau kartu sutvirtins kliento įsipareigojimus, o įvykdžius užsakymą klientui bus lengviau sumokėti likusią mažesnę užsakymo sumą.

Tiksliai nustatyti atsiskaitymo terminai

Iš anksto suderinkite su klientu apmokėjimo terminus ir skatinkite juos jų laikytis. Mokėjimo terminus nurodykite tiek sutartyje, tiek sąskaitose faktūrose. Taip pat informuokite klientą apie pasekmes, jei nurodytų terminų nebus laikomasi. Laiku neapmokėjus sąskaitos galite skaičiuoti delspinigius, apie nemokumą pranešti atitinkamoms šalims arba kreiptis į skolų išieškojimo bendrovę. Klientas turi būti apie tai iš anksto informuotas.

Sąskaitų finansavimo paslaugos

Dar vienas būdas, kaip gauti pinigus už atliktą užsakymą, net jei klientas dar nesumokėjo, yra sąskaitų finansavimo paslaugos. Kai tik išrašote klientui sąskaitą faktūrą, iš karto galite kreiptis dėl jos finansavimo ir gauti pinigus nelaukdami kol sąskaitą apmokės pirkėjas. Tai puikus būdas subalansuoti pinigų srautus ir padidinti verslo efektyvumą. Pasinaudoti sąskaitų finansavimo paslaugomis galite net neišėję iš savo biuro – viskas, ką reikia padaryti tai tik prisijungti prie paslaugų teikėjo sistemos internetu ir pateikti reikalingus duomenis. Finansinių paslaugų teikėjas sumokės Jums net 90 proc. sąskaitos sumos greičiau nei per 24 valandas. Tokiu būdu iš karto gausite apyvartinių lėšų, o klientams suteikti ilgesni atsiskaitymo terminai nesutrikdys įmonės gamybos proceso.

Sėkmingo sąskaitų išrašymo ir apmokėjimų gavimo gidas

Įmonėms, dirbančioms su verslo klientais, apmokėjimų vėlavimas yra svarbi problema, su kuria tenka dažnai susidurti. Todėl šiame gide patarsime, į ką reikia atkreipti dėmesį išrašant sąskaitas ir nustatant jų apmokėjimo terminus, kad atsiskaitymai būtų greiti ir savalaikiai.

1. Išankstinės informacijos apie klientus paieška

Kiekvienas klientas yra skirtingas, todėl svarbu atsižvelgti į individualią jų situaciją ir mokumą. Be to, kai kuriose šalyse (pvz. Didžiojoje Britanijoje) egzistuoja aiškios sąskaitų faktūrų išrašymo nuostatos reguliuojamos įstatymais ir apibrėžiančios pasekmes sutarties nutraukimo bei sąskaitų neapmokėjimo atveju. Kitose šalyse sankcijos už sąskaitų neapmokėjimą nėra griežtai reglamentuotos, todėl klientai gali naudotis teisinėmis spragomis. Prieš išrašant sąskaitą faktūrą pravartu pasidomėti šalies, kurioje veikia klientas sąskaitų išrašymo ir apmokėjimo reguliavimu ir visa tai apibrėžiančiais įstatymais. Taip pat naudinga paskaityti atsiliepimus apie klientą internetinėje erdvėje, tai dažnai gali suteikti informacijos apie tai, ar įmonė laiku atlieka savo įsipareigojimus, ar yra linkusi neapmokėti gautų sąskaitų.

2. Greitų atsiskaitymo terminų nustatymas

Kuriant sutartį ir jos terminus bei sąlygas, itin svarbu nurodyti terminą, per kurį klientas turi susimokėti. Standartinės sąlygos nurodo, kad sąskaita faktūra turi būti apmokėta per 30 dienų nuo jos išrašymo dienos, bet kai kurie klientai gali sutikti ir su trumpesniu laikotarpiu. Būtinai įsitikinkite, kad sąskaitoje būtų įtrauktas sąskaitos apmokėjimo laikotarpis, kartu su galimomis pasekmėmis mokėjimo gavimo vėlavimo atveju. Šią informaciją geriausia suderinti iš anksto ir aprašyti ją sutartyje su klientu. Taip sumažinsite nesusipratimų ir vėluojančių atsiskaitymų tikimybę.

3. Reguliaraus sąskaitų išrašymo grafiko laikymasis

Rutina – geriausias būdas užtikrinti, kad niekas neliks pamiršta. Laikykitės įprasto sąskaitų faktūrų išrašymo tvarkaraščio, t. y. sąskaitas faktūras klientams siųskite tą pačią dieną kiekvieną savaitę ar mėnesį. Klientai įpras jų laukti. Ta pati taisyklė gali būti taikoma ir įmonės viduje organizuojamiems susitikimams finansų klausimais, sąskaitų faktūrų peržiūrėjimui.

4. Sekimo sistemos įdiegimas

Mažos įmonės, turinčios kelis klientus, dažniausiai gali tvarkyti apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas paprastoje skaičiuoklėje. Tačiau įmonei plečiantis, paprasčiau būtų įsivesti sąskaitų apmokėjimo sekimo sistemą. Sekimo sistema saugotų visą informaciją apie klientą ir jam išrašytas sąskaitas. Sistema gali būti nustatyta taip, kad praneštų įspėjamąjį signalą, kai yra neapmokėtų sąskaitų, parodytų, kiek laiko klientas vėluoja su mokėjimu, primintų apie sąskaitos išsiuntimą.

5. Lankstus mokėjimų priėmimas

Tam, kad užtikrintumėte sąskaitų apmokėjimą laiku, būtina klientui pateikti maksimalų variantų, kaip galima atlikta apmokėjimą, kiekį. Įmonėms, bendradarbiaujančioms su užsienio klientais, pravartu  priimti mokėjimus užsienio valiuta, tokiu būdu sutaupant kliento laiką valiutos konvertavimui prieš atliekant mokėjimą.

6. Nuoseklus stebėjimas

Kol sąskaita faktūra apmokama, tarp įmonės ir kliento būna daug skambučių ir susirašinėjimų elektroniniu paštu. Visą šią komunikaciją būtina sekti, kad nepasimestų nei viena detalė ir visada būtų aiški sąskaitos faktūros apmokėjimo situacija.

Nustokite jaustis užsiėmusiais!

Atsakykite į klausimą, kiek kartų šią savaitę galvojote, jog esate labai užsiėmę? Šiuolaikinio gyvenimo tempas taip įtraukia į nesibaigiančią veiklą, jog atrodo kitaip ir negali būti. Visuomenėje suformuotas įvaizdis, jog būti užimtam labai svarbu, ir kuo labiau tu užimtas, tuo atrodai svarbesnis. Tačiau ar iš tiesų yra taip? Skubėjimas ir nuolatinis užimtumas kelia įtampą bei stresą, o tai kenkia tiek sveikatai, tiek šeimos tarpusavio santykiams. Juk tikrai nenorite, kad Jūsų vaikai vaikystę prisimintų kaip nuolatinį skubėjimą ir niekada nesibaigiančias tėvų darbo valandas.

Štai keletas patarimų kaip nustoti jaustis užsiėmusiam ir kalbėti apie savo užimtumą, o tiesiog džiaugtis gyvenimu:

Realus laiko suvokimas

Labai paplitęs mąstymas, jog dirbant ištisą savaitę, darbas užima “visą” mūsų laiką. Tačiau pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų. Tarkime, kad Jūsų savaitė prasideda 5 val. ryte. Ketvirtadienio vakarą Jūs būsite tik pusiaukelėje – tarp ketvirtadienio vakarienės ir pirmadienio pusryčių yra net 84 valandos, t. y. lygiai pusė visos savaitės. Net jei dirbate ir visą penktadienį, vistiek dar lieka pakankamai daug laiko laisvalaikiui ir mėgstamai veiklai.

Asmeninis pasirinkimas

Kiek kartų per dieną Jūs pagalvojate, jog turite kažką padaryti? Jūs esate suaugęs žmogus ir dalykų, kuriuos “turite” daryti nėra, viskas priklauso tik nuo pasirinkimo. Kai kurie pasirinkimai gali turėti ir neigiamų pasekmių – pvz. pasirinkimas laiku nepateikti ataskaitos, neišsiskalbti drabužių ar pamiršti savaitgalio planus, kuriuos kūrėte kartu su draugais. Bet blogų pasekmių vengimas yra sąmoningas pasirinkimas, jis nėra tolygus vertimui ką nors daryti. Kitą kartą, kai save vėl kamuosite mintimis, jog turite kažką padaryti, paklauskite savęs, ar Jums nėra priimtinos pasekmės, jei to neatliksite. Ir jei sutinkate su pasekmėmis, nustokite daryti tai, ko nenorite. Taip atsiras daugiau laiko veiklai, kuri Jums patinka, o juk toks ir yra tikslas.

Laikas – ne problema

Jūs norite reguliariai sportuoti, tačiau vis nerandate tam laiko? Tačiau tiesa yra tokia, jog net jei turėtumėte du mėnesius atostogų, į sporto salę vistiek nenueitumėte. Tokiu atveju tampa akivaizdu, jog norint ką nors daryti laiko trūkumas nėra pagrindinė problema, problema yra Jūsų motyvacija. Kai trūksta motyvacijos visada rasite priežasčių pasiteisinti, kodėl kažko nedarote – nesportuojate, nes neturite sportinės aprangos, treniruočių grafiko negalite suderinti su savo darbotvarke, sporto klubas persikėlė į naujas patalpas ir Jums nepatogu iki ten nuvažiuoti ir t.t. Laikas niekada nebūna problema – kai išspręsite kitas problemas, laiko norimai veiklai visada atrasite.

Nekonkuruokite su užimtais bičiuliais

Kai žmonės Jums pasakoja, kokie užimti jie yra, sunku susilaikyti ir pačiam nepradėti pasakoti apie įtemptą savo darbo grafiką. Tačiau ši situacija tik pabrėš Jūsų beviltiškumą ir toliau skatins propaguoti kultūrą, kurioje tik užimti žmonės yra kažkuo vertingi. Taigi kitą kartą tokioje situacijoje išbandykite naują strategiją – kai kas nors ims pasakoti, koks jis yra užsiėmęs ir neturintis laiko, pažiūrėkite į jį su gilia užuojauta ir pasakykite – „Dievulėliau, tikiuosi kad greitai viskas aprims“. O tada stebėkite, kaip pasikeičia jo veido išraiška ir paslaptingai šypsokitės, lyg būtumėte sužinoję laimingo gyvenimo paslaptį, nes Jūs ją ir sužinojote 😊

Apyvartinio kapitalo svarba verslui

Apyvartinis kapitalas – tai įmonės lėšos, kurias galite naudoti kasdienėms operacijoms atlikti. Be apyvartinio kapitalo Jūs apskritai negalėtumėte vykdyti jokios veiklos, todėl tai yra vienas iš svarbiausių verslo rodiklių. Įmonės apyvartinis kapitalas visada svarbus investuotojams, nes jis, kartu su likvidumo rodikliu, parodo įmonės pajėgumą (likvidumo rodiklis parodo, kaip greitai trumpalaikis turtas gali būti paverčiamas grynaisiais pinigais). Apyvartiniam kapitalui apskaičiuoti naudojama paprasta formulė:

Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikį turtą sudaro grynieji pinigai, per vienerius metus gautinos sumos, atsargos ir kitas trumpalaikis turtas. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos, gauti išankstiniai apmokėjimai, atidėjimai, su darbo santykiais bei pelno mokesčiu susiję trumpalaikiai įsipareigojimai.

Taigi iš trumpalaikio turto atimant trumpalaikius įsipareigojimus tikimasi gauti teigiamą sumą – tai parodytų, jog Jūsų verslas yra pajėgus apmokėti visas trumpalaikes skolas. Apyvartinio kapitalo dydis labai svarbus investuotojams, nes jis parodo verslo finansinę būklę bei išteklių valdymo efektyvumą.

Kitas būdas įvertinti įmonės apyvartinį kapitalą yra apyvartumo rodiklio apskaičiavimas. Apyvartumas apskaičiuojamas trumpalaikį turtą dalinant iš trumpalaikių įsipareigojimų:

Apyvartumas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Jei rodiklis yra mažesnis nei 1,0, vadinasi įsipareigojimai yra didesni už turimą trumpalaikį turtą ir apyvartinis kapitalas yra neigiamas. Tačiau šis rodiklis neturi būti ir labai didelis. Priklausomai nuo ūkio šakos, jis turėtų svyruoti nuo 1,2 iki 2,0. Jei jis didesnis, tai rodo, jog finansiniai ištekliai nėra naudojami efektyviai, lėšos nėra tinkamai paskirstomos investicijoms.

Paminėti rodikliai svarbūs investuotojams, vertinantiems Jūsų verslą, tačiau vien šių rodiklių skaičiavimas neleidžia išanalizuoti, koks yra jūsų verslo apyvartinio kapitalo poreikis. Norint sužinoti, kokia apyvartinio kapitalo suma yra reikalinga įmonei, geriausia analizuoti veiklos ciklus. Veiklos ciklai apibrėžiami dienų skaičiumi, per kurias įmonė gauna apmokėjimą už parduotą produkciją ir per kurias turi apmokėti savo einamąsias sąskaitas (žaliavų, darbo užmokesčio, patalpų nuomos ir pan.).

Priklausomai nuo verslo šakos veiklos ciklų trukmė gali būti labai skirtinga. Pvz. nedidelė baldus gaminanti įmonė, tiekianti produkciją prekybos tinklams, atsiskaitymo už parduotus produktus gali sulaukti tik po dviejų – trijų mėnesių. Tuo tarpu žaliavas naujiems užsakymams, darbo užmokestį bei kitas veiklos išlaidas ji turi apmokėti kiekvieną mėnesį. Tokiu būdu susidaro situacija, kai apyvartinio kapitalo poreikis yra didesnis nei gaunamos sumos ir jo finansavimui reikalingos lėšos arba iš sukaupto pelno, arba iš išorės šaltinių.

Apyvartinio kapitalo poreikis trumpu laikotarpiu labai padidėja įmonėms, kurių veiklai būdingas sezoniškumas. Reguliariai gaunamos pajamos dažnai negali padengti lėšų poreikio, kuris atsiranda pavyzdžiui prieššventiniu laikotarpiu prekybininkams ar kalėdinių prekių gamintojams. Jei įmonė yra neseniai įkurta ir dar neturi pakankamai sukauptų lėšų, apyvartinio kapitalo poreikiui patenkinti gali pasinaudoti šiais finansavimo šaltiniais:

 1. Nuosavas kapitalas. Veiklą pradedančios įmonėms, kurios dar neturi sukaupto pelno, apyvartinio kapitalo finansavimui gali pasinaudoti nuosavu kapitalu. Tai gali būti tiek savininko lėšos, tiek pagalba iš naujų investuotojų ar šeimos narių.
 2. Prekybos kreditas. Jei turite stiprius ryšius su savo tiekėjais ir anksčiau už prekes visada atsiskaitydavote nevėluodami, galite tikėtis, jog tiekėjai suteiks Jums prekybos kreditą. Pvz. jei iki šiol už prekes apmokėdavote per 30 dienų, o Jūsų klientai Jums apmoka per 60 dienų, gavę didesnį užsakymą galite kreiptis į tiekėjus, prašydami prailginti Jums apmokėjimo už prekes terminą taip pat iki 60 dienų. Didelė tikimybė, jog Jūsų tiekėjai sutiks tai padaryti nenorėdami prarasti patikimo kliento.
 3. Faktoringas arba sąskaitų finansavimas. Faktoringas arba sąskaitų finansavimas – tai dar vienas apyvartinio kapitalo finansavimo būdas. Jei gavote didelį užsakymą, tačiau Jums trūksta apyvartinio kapitalo, galite perduoti klientui išrašytą sąskaitą faktūrą faktoringo kompanijai arba finansiniam tarpininkui ir gauti atitinkamą finansavimą greitai ir be didelių papildomų išlaidų.
 4. Kredito linija. Kredito linijos naujam verslui bankai dažniausiai nesuteikia, tačiau jei Jūsų įmonė turi pakankamai kapitalo kurį galite panaudoti kaip užstatą, tikimybė gauti tokį finansavimą iš banko yra labai didelė. Kredito linija leidžia Jums gauti tiek papildomų lėšų kiek Jums reikia ir tada, kada reikia, tačiau tai nėra pigus apyvartinio kapitalo finansavimo būdas.
 5. Trumpalaikė paskola. Jei neturite galimybės pasinaudoti kredito linijos finansavimu, bankas gali Jums suteikti trumpalaikę paskolą laikinam apyvartinio kapitalo poreikiui finansuoti. Jei turėsite gerus ryšius su banku, jis tikrai suteiks paskolą sezoniniam žaliavų įsigijimui ar gautinų sumų finansavimui.

Faktoringas – ką turite žinoti prieš pasirašant sutartį?

Faktoringas – ką turite žinoti prieš pasirašant sutartį?Faktoringas – sąskaitų finansavimas 

Jūs tikrai esate girdėję apie faktoringą ar sąskaitų finansavimą – paslaugą, kai verslas parduoda savo sąskaitas finansiniam tarpininkui (t.y. faktoriui) už tam tikrą diskontą nuo sąskaitos sumos. Tačiau šis finansinis sprendimas turi daug niuansų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, prieš pradedant naudotis šiomis paslaugomis. Taigi, aptarsime pagrindinius faktoringo paslaugos aspektus ir klausimus, kuriuos reikėtų užduoti prieš pasirašant faktoringo sutartį.

Koks sąskaitos avansas išmokamas?

Vienas svarbiausių klausimų, prieš pasirašant faktoringo sutartį, yra avanso dydis finansuojantis sąskaitą. Kokį procentą sumokėsite faktoringo įmonei ir kokia suma nuo pateiktos sąskaitos bus pervedama Jums? Tai svarbu žinoti tiek siekiant išsirinkti geriausią kainą siūlantį paslaugų tiekėją, tiek tam, kad galėtumėte susiplanuoti savo pinigų srautus, ir žinotumėte, kokia pinigų suma Jums bus finansuota. Taip pat, skirtingos faktoringo įmonės taiko skirtingus palūkanų nuskaičiavimo metodus – dalis nusiskaičiuoja palūkanas prieš išmokant avansą, kitos įmonės nusiskaičiuoja palūkanas gavus galutinį apmokėjimą.

Kokia minimali finansuojamų sąskaitų suma?

Šis klausimas leis nuspręsti, ar apskritai galėsite pasinaudoti faktoringo paslaugomis. Jei Jūsų pardavimai yra nedideli, klientams išrašomų sąskaitų sumos gali nesiekti limito, kurį nustato faktoringo įmonė prieš sudarydamas faktoringo sutartį. Faktoringo paslaugų teikėjui turi būti pelninga suteikti finansavimą. Be to, dažnai faktoringo paslaugų kaina priklauso nuo sąskaitų sumų – kuo jos didesnės, tuo bus mažiau administracinio darbo ir tai gali lempti mažesnę faktoringo paslaugos kainą.

Kokie faktoringo paslaugos mokesčiai?

Faktoringo paslaugos mokestis, nustatomas kaip procentas nuo finansuojamų sąskaitų sumų nėra vienintelis mokestis kurį turėsite sumokėti. Dažnai sutartyje nurodomi ir kiti mokesčiai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai gali būti sutarties nutraukimo mokestis, jeigu Jūs nutrauksite sutartį anksčiau nei buvo sutarta, minimalus metinis ar mėnesinis mokestis, įmonių kreditingumo tikrinimo mokesčiai, sąskaitų faktūrų pateikimo mokesčiai, sutarties administravimo mokestis ir pan. Taip pat atkreipkite dėmesį, jog dažnai įmonės, siūlančios žemą paslaugos tarifą, turi daugiau ir įvairių paslėptų mokesčių, dėl kurių vėliau paslaugos kaina gali gerokai išaugti.

Kokias faktoringo rūšis siūlo finansinis tarpininkas?

Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės dažnai specializuojasi ir finansuoja ne visų pirkėjų sąskaitas. Dažniausiai pasitaiko faktoringo įmonės, finansuojančios užsienio šalių įmonių sąskaitas ir vietinio verslo sąskaitas. Taigi, atsižvelgdami į tai, ar daugiau prekių eksportuojate, ar parduodate vietos rinkoje, pasirinkite ir faktoringo paslaugos teikėją.

Kokio dydžio yra maksimalus limitas?

Kai kurie finansiniai tarpininkai nustato, kokia yra maksimali finansuojama suma, kurią Jūs galite gauti. Tam tikrų faktoringo teikėjų finansiniai ištekliai yra riboti, todėl prieš pasirašydami faktoringo paslaugų sutartį įsitikinkite, ar paslaugos teikėjas yra pajėgus patenkinti Jūsų poreikius.

Koks yra privalomas faktoringo įmonei pateikiamų sąskaitų kiekis?

Tai labai svarbus klausimas, tiesiogiai susijęs su faktoringo paslaugos kaina. Kartais Jūs galite norėti pateikti faktoriui ne visas, o tik dalį klientui išrašomų sąskaitų. Tačiau kai kurie finansiniai tarpininkai gali reikalauti, jog jiems būtų pateikiamos visos išrašomos sąskaitos. Taigi prieš pasirašydami faktoringo paslaugų sutartį išsiaiškinkite, ar turėsite lankstumą ir laisvę nuspręsti, kurias sąskaitas pateiksite finansavimui.

Ar faktoringo sutartis terminuota?

Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės dažnai nustato terminus, kiek laiko turite naudotis jų teikiamomis paslaugomis. Tai gali būti pusės metų, metų ar net kelių metų sutartis. Jums be abejo yra geriau turėti neterminuotą sutartį, kad galėtumėte atsisakyti paslaugų tada, kada jų nebereikės. O jei nėra galimybės sudaryti neterminuotą sutartį, tada reikėtų atkreipti dėmesį į sutarties nutraukimo mokesčius bei kitas sutarties nutraukimo sąlygas.

Ar reikalaujama papildomo užtikrinimo priemonių?

Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės siekdamos sumažinti galimą nemokumo riziką neretai paprašo papildomo užtikrinimo priemonių – įmonės akcininkų, trečiųjų šalių laidavimų, vekselių, turto įkeitimų. Todėl labai svarbu įsivertinti kokio dydžio riziką norite prisiimti asmeniškai bei pagal tai nustatyti faktoringo paslaugos teikėjo priimtinumą.

Tinkamo faktoringo paslaugų teikėjo pasirinkimas yra labai svarbus sprendimas Jūsų verslo sėkmei. Priėmus teisingą ir geriausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį sprendimą, galėsite užsitikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą, kuris padės subalansuoti pinigų srautus ir užtikrins finansinį verslo stabilumą.

2016 m. nemokių įmonių apžvalga

nemokių įmonių statistika

2016 m. Rytų ir Centrinės Europos nemokių įmonių apžvalga

2016 m. nemokių įmonių skaičius Rytų ir Centrinės Europos (RCE) regione sumažėjo 6 %, pratęsdamas tokių įmonių skaičiaus mažėjimą, kuris 2015 m. siekė 14 %. Praėjusiais metais 6 verslo subjektai iš 1000 susidurdavo su nemokumo problema. Teigiamas poslinkis susijęs su palankia makroekonomine aplinka, teigiama situacija darbo rinkoje, kur buvo fiksuojami mažėjantys nedarbingumo rodikliai ir augantys atlyginimai. Nepaisant to, nemokių ir bankrutuojančių įmonių skaičius daugumoje šalių vis dar viršija prieškrizinį 2008 m. lygį. Vienintelės šalys, užfiksavusios žemesnius kompanijų nemokumo rodiklius nei iki 2008 m. buvo Rumunija ir Slovakija.

14 RCE šalių, apžvelgtų šioje analizėje, rodikliai ženkliai skiriasi. 2016 m. nemokių įmonių skaičiaus sumažėjimas užfiksuotas aštuoniose šalyse. Bulgarija patyrė didžiausią sumažėjimą – pradėtų teisminių procedūrų dėl įmonių bankroto buvo 35,6 % mažiau nei praėjusiais metais, o farmacijos, IT ir švietimo sektoriuose bankrutuojančių įmonių beveik nebuvo. Tuo tarpu Vengrijoje bankrotų skaičius palyginus su praėjusias metais išaugo net +56,9 %, o Lietuvoje +35,2 %. Vengrijos atveju augimas įvyko dėl to, kad buvo anuliuota daugiauex officio“ kompanijų, kurios 2015 statistikoje beveik nebuvo minimos. Lietuvos statistikai įtaką darė Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Sodros rinkos „valymo“ procedūros, skirtos įmonėms, kurios tikrovėje jau kurį laiką buvo nemokios. Lenkija užfiksavo nedidelį 2,6 % nemokių įmonių augimą, kadangi jos nemokumo statistika buvo paveikta teisės aktų pakeitimų, įvestų praeitais metais ir susijusių su bankrutuojančiomis bei restruktūrizuojamomis įmonėmis.

Statybos sektorius vertinamas kaip vienas iš nesėkmingiausių

Sektorinė įmonių analizė rodo, kad tuo tarpu kai daugelis sektorių praėjusiais metais džiaugėsi teigiamais pokyčiais, kitų sektorių įmonės susidūrė su rimtais likvidumo iššūkiais. Įvairiose šalyse tai pasireiškė skirtingai, nors visame regione pastebėtos ir bendros tendencijos. Statybų sektorius susidūrė su didžiausiais verslo aplinkos sunkumais. RCE ekonomikoms įtaką darė perėjimas prie naujo ES biudžeto ir sumažėjusios investicijos 2016 m., o taip pat ir lėtesnis BVP augimas (krito nuo 3,5 % 2015 m. iki 2,9 % 2016 m.). Kalbant apie statybų sektoriaus produktyvumą, dauguma šalių užfiksavo ženklų aktyvumo nuosmukį, apsunkinusį mokumo sąlygas šio sektoriaus įmonėms. Kai kuriose šalyse pvz., Estijoje, Vengrijoje ir Rusijoje, nemokios statybos sektoriaus įmonės sudarė virš 20 % visų nemokių įmonių.

Ateinantiems metams prognozuojamos teigiamos tendencijos

Coface prognozuoja tolimesnį bankrutuojančių įmonių skaičiaus mažėjimą RCE šalyse. 2017 m. jis sumažės 3,9 %, vėliau, 2018 m. – 2,3 %. Organizacijos ekonomistų teigimu, teigiami signalai verslui yra BVP augimo greitėjimas ir investicijų atsigavimas. Tikimasi, jog naujas infrastruktūrinių projektų srautas, stabilios įplaukos iš namų ūkių vartojimo ir užsienio šalių rinkų vystymasis taps pagrindiniais ekonomikos ramsčiais.

Investavimo atsigavimas bus ypač palankus tokiems sektoriams kaip statybos, transportas, mašinų ir įrengimų gamyba, statybų įranga ir statybinės medžiagos. Vis dėl to darbo jėgos stygius tebesudarys kliūtis daugeliui besiplečiančių verslų.

Galiausiai verslai gali sulaukti ir iššūkių, susijusių su globalios ekonomikos plėtra ir politiniais netikrumais. Pastarųjų tarpe – galimos neigiamos Brexit‘o pasekmės ir nesaugumas Vakarų Europoje, kaip pvz. neaiškūs rinkimų rezultatai Italijoje. Čekijos Respublikoje, Lenkijoje ir Rumunijoje taip pat pastebėtos politinės problemos.

Straipsnis parengtas pagal Coface pateikiamą informaciją (Coface – 4600 darbuotojų 66 šalyse turinti organizacija, teikianti įmonėms kreditų draudimo paslaugas).

Paskola verslui be užstato? Misija įmanoma!

paskola be uzstato verslui

Paskola verslui be užstato? Misija įmanoma!

Pradedantys verslininkai ar neilgai veikiančios įmonės dažnai susiduria su papildomo kapitalo poreikiu. Paskolos verslui be užstato reikalingos investicijoms, apyvartiniam kapitalui, verslo plėtrai ar nenumatytiems „gaisrams“ gesinti. Tačiau jei įmonė neturi turto, kurį galėtų užstatyti, paskolos verslui be užstato gavimas iš tradicinių finansinių institucijų tampa daug sudėtingesnis. Tokiu atveju verta paieškoti kitų finansavimo šaltinių, kurie suteiktų paskolą verslui be užstato. Jų yra tikrai nemažai ir pagrindinius aprašysime šiame straipsnyje.

 1. Sutelktinis finansavimas (Crowdfunding)

Sutelktinio finansavimo forma atsirado visai neseniai, tačiau tai sparčiai populiarėjantis verslo finansavimo būdas. Jei Jūsų verslo idėja patraukli, galite pristatyti ją socialiniuose tinkluose ir finansavimą gauti iš viso pasaulio investuotojų. Vieno asmens finansavimas gali būti ir nedidelis, tačiau dėl didelio investuojančių skaičiaus surinkti reikiamą sumą verslo pradžiai tikrai realu. Už finansavimo suteikimą galite siūlyti dalį įmonės akcijų, įvairias premijas ar būsimo pelno dalį. Deja, Lietuvoje sutelktinio finansavimo platformos dar nestartavo, tad norint su projektu startuoti jau dabar, reikėtų rinktis tarp populiariausių sutelktinių finansavimo platformų – Indiegogo, Kickstarter, ir GoFundMe.

 1. Tarpusavio skolinimas (Peer-to-Peer Financing)

Tarpusavio skolinimo metu investuotojai per internetinę platformą suteikia finansavimą verslui. Norėdami gauti tokį finansavimą turite pristatyti savo verslo idėją, minimalų verslo planą, skaičiavimus ir pateikti reikalingą paraišką. Tarpusavio skolinimo platforma surenka visus pasiūlymus skolinti bei skolintis ir automatiškai parenka norinčiam pasiskolinti asmeniui ar įmonei geriausias sąlygas. Šiuo metu Lietuvoje veikia tik viena tarpusavio skolinimo platforma, suteikianti paskolas verslui be užstato – Finbee Verslui.

 1. Finansavimas iš Verslumo skatinimo fondo

Jei esate mažos įmonės savininkas, arba fizinis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą arba užsiimantis individualia veikla, galite gauti finansavimą iš Verslumo skatinimo fondo, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis. Šis fondas leidžia tradicinėms finansų įstaigoms suteikti paskolas verslui be užstato lengvatinėmis sąlygomis ketinantiems pradėti verslą ir (arba) veikiantiems ne ilgiau nei vienerius metus. Paskolos be užstato sumos vyruoja nuo tuo metu galiojančių programų.

 1. Sąskaitų finansavimas – faktoringas

Sąskaitų finansavimas arba faktoringas leidžia gauti finansavimą be užstato įmonėms, kurios turi nemažai klientų neapmokėtų sąskaitų, kurios užšaldo apyvartinį kapitalą dėl ilgų apmokėjimo terminų. Perduodama sąskaitas finansiniam tarpininkui įmonė gali gauti lėšas iš karto, nelaukdama kol sąskaitą apmokės pirkėjas. Tai labai patogus finansavimo būdas verslui, kuris pirkėjams suteikia ilgus atsiskaitymo terminus.

 1. Prekybinis kreditas

Prekybinį kreditą Jums gali suteikti žaliavų pardavėjas, jei turite su juo glaudžius bendradarbiavimo ryšius ir teigiamą sąskaitų apmokėjimo istoriją. Jei Jūsų įmonė gavo didelį užsakymą ir neturi pakankamai pinigų žaliavoms įsigyti, galite kreiptis į savo žaliavų tiekėją ir paprašyti ilgesnio apmokėjimo termino. Tai puiki ir ganėtinai pigi alternatyva paskolai be užstato.

 1. Trumpalaikė paskola verslui be užstato apyvartiniam kapitalui finansuoti

Kai kurie bankai suteikia trumpalaikius kreditus apyvartiniam kapitalui finansuoti be jokio užstato. Tokios paskolos suma gali siekti 20.000 Eur, o laikotarpis – iki vienerių metų. Šio tipo paskolos verslui be užstato dažniausiai teikiamos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, kurios rinkoje veikia ne trumpiau nei du metus.

 1. Paskolos verslui be užstato

Tokios paskolos standartiškai būna brangesnės, bet jos suteikiamos itin operatyviai. Paskolas verslui be užstato Lietuvoje teikia Credital, Monify. Norint gauti paskolą verslo plėtrai ar apyvartiniam kapitalui finansuoti užtenka pateikti paraišką internetu. Sprendimas dėl paskolos verslui be užstato suteikimo parengiamas per vieną-dvi dienas.

 1. Draugų ir giminaičių pagalba

Tai viena iš verslo finansavimo galimybių, turinti ir teigiamų, ir neigiamų pusių. Jei turite gerų draugų ar giminaičių, kurie gali Jums padėti suteikdami finansavimą, galite gauti geresnes sąlygas nei bet kur kitur. Jei Jūsų verslas bus sėkmingas, naudą gausite ne tik Jūs, bet ir Jūsų artimieji. Tačiau įvertinkite tai, jog nesėkmės atveju nukentės ne tik finansinė padėtis, tačiau ir asmeniniai santykiai. Bet kuriuo atveju, prieš naudodamiesi tokiu finansavimu visada sudarykite paskolos sutartį, kurioje būtų aiškiai apibrėžtos pinigų grąžinimo sąlygos ir mokėjimų terminai. Nepaisant visų pliusų ir minusų, dauguma verslų pradeda nuo šio finansavimo būdo.