Verslo finansavimas – 2016 m. tendencijos

Lietuvos bankas reguliariai atlieka įmonių apklausas, kurių metu vertinama jų finansinė būklė, veiklos plėtros tendencijos, verslo finansavimo poreikiai ir galimybės. Šiame straipsnyje pateikiama 2016 m. vasario mėn. atliktos apklausos apžvalga (duomenys apie antrą 2015 m. pusmetį).

Atsakymus į klausimus pateikė 503 Lietuvos įmonės. Šiek tiek daugiau nei du trečdaliai apklausoje dalyvavusių respondentų buvo mažos ir vidutinės įmonės, mažiau nei trečdalis – didelės įmonės, turinčios daugiau nei 50 darbuotojų.

Bendros verslo tendencijos atrodo teigiamai – didesnė dalis įmonių nurodė padidinę pajamas, pelną ir turimą turtą. Daugiau nei trys ketvirtadaliai apklaustų įmonių nurodė, kad veikė pelningai, o tai 6 proc. punktais daugiau nei buvo pirmąjį 2015 m. pusmetį.  Didžiausia dalis pelningai veikusių įmonių buvo pramonės (80,5 %), o mažiausia – paslaugų sektoriuje (72,6 %).

Nors Lietuvos statistikos departamentas 2015 m. fiksavo neigiamą infliaciją (t.y. prekės, įeinančios į standartinį lietuvio vartojimo krepšelį atpigo), 27,6 proc. įmonių apklausos metu teigė, jog kainas padidino. Beveik pusė apklaustų įmonių nurodė padidinusios atlyginimus darbuotojams. Panaši situacija turėtų išlikti ir artimiausioje ateityje – įmonės savo veiklos perspektyvas vertina optimistiškai, tikisi tiek vidaus paklausos augimo, tiek eksporto plėtros.

Verslo finansavimas ir skolinimosi šaltiniai

Įmonių vidiniai ištekliai (t.y. sukauptos lėšos ir kapitalas) išlieka populiariausia verslo finansavimo priemone, tačiau tik juos naudojusių įmonių dalis mažėjo antrą pusmetį iš eilės ir per metus nukrito 11,7 proc. punkto – iki 46,1 proc., o tai rodo didėjantį finansavimo poreikį. 2015 m. antro pusmečio apklausos duomenimis padidėjo finansavimo šaltinių įvairovė, išaugo bankų paskolomis besinaudojusių įmonių dalis (iki 38,8 %).

Nors daugiau nei pusė verslo plėtrą planuojančių įmonių nurodė, kad 2016 m. pirmąjį pusmetį vyksiančios plėtros planuoja finansuoti panaudojant išorės finansavimo šaltinius, kartu buvo pabrėžiamas ir sunkus tokių verslo finansavimo priemonių prieinamumas. Analizuojamu laikotarpiu atmestų finansavimosi prašymų arba pakeisti esamų įsipareigojimų sutarties sąlygas dalis buvo 11,6 proc., ir tai yra 3 procentiniais punktais daugiau lyginant su pirmuoju 2015 m. pusmečiu. Verslo finansavimo kaina išlieka pagrindiniu kriterijumi, ribojančiu skolinimąsi bei darančiu įtaką finansavimosi įstaigos pasirinkimui.

Remiantis apklausos duomenimis galima teigti, jog 2015 m. antrą pusmetį išaugo finansavimosi šaltinių įvairovė – t.y. įmonės veiklos finansavimui naudojo ne tik savo vidinius, bet ir labai daug išorinių šaltinių. Lizingo, išperkamosios nuomos bei faktoringo paslaugomis naudojosi 40,2 procentai respondentų, bankų paskolomis – 38,8 proc., sąskaitos pereikvojimo (angl. overdraft) ir kredito linijos paslaugomis – 35,2 proc., prekybos kreditais – 29 proc. Akcinį kapitalą didino 22,5 proc. įmonių, o ketvirtadalis visų apklaustų įmonių buvo gavusios paramą iš ES struktūrinių fondų. 20,1 proc. įmonių naudojosi valstybės ar savivaldybės finansine parama, o 13,5 proc. įmonių buvo pritraukusios lėšų iš rizikos ir privataus kapitalo fondų bei verslo angelų.

Lyginant su 2015 m. pirmojo pusmečio apklausos duomenimis kiekvienos priemonės dalis bendrame finansavimosi priemonių portfelyje padidėjo, o bankų paskolomis besinaudojančių įmonių skaičius išaugo sparčiausiai. Daugiausia išorinėmis finansavimo priemonėmis naudojasi didelės įmonės. Mažos ir vidutinės įmonės tokiais šaltiniais naudojasi vis dar minimaliai ir finansuoti verslo plėtrą stengiasi vidiniais ištekliais. Pvz. banko paskolomis naudojasi 58,9 proc. visų apklaustų didelių įmonių ir tik 21,6 proc. mažų įmonių. Atitinkamai lizingu, išperkamąja nuoma bei faktoringu naudojosi 55,2 proc. didelių įmonių ir 24,6 proc. mažų įmonių, kredito liniją turėjo 49,7 proc. didelių įmonių ir tik 21,6 proc. mažų įmonių.

Įsipareigojimų kredito įstaigoms turėjo beveik pusė apklaustų įmonių (jų dalis per pusmetį padidėjo 1,1 procentinio punkto). Daugiausia įsipareigojimų turėjo pramonės įmonės (58,5 proc. visų apklaustų pramonės įmonių), mažiausiai – paslaugų veiklą vykdančios įmonės (40,5 proc. apklaustų įmonių). 67,1 proc. įmonių nurodė, kad jų turimų įsipareigojimų kredito įstaigoms vykdymas užtikrintas turto įkeitimu arba garantijomis. Tokių įmonių dalis lyginant su pirmuoju 2015 m. pusmečiu sumažėjo 6,7 procentiniais punktais.

Vertinant verslo finansavimo ir skolinimosi tendencijas 2016 m., poreikis skolintis šiek tiek sumažėjo (nuo 18,5 proc. įmonių, planavusių skolintis 2015 m. pirmame pusmetyje, iki 14 proc. antrame pusmetyje). Skolintas lėšas daugiausia planuojama naudoti įrenginiams, mašinoms ir transporto priemonėms remontuoti ar įsigyti.

Su visais apklausos duomenimis galima susipažinti Lietuvos banko parengtoje apžvalgoje „Įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo apžvalga 2016 / 1“ 

Su kitomis verslo finansavimo ir įmonių skolinimosi tendencijų apžvalgomis galite susipažinti čia:

Verslo finansavimo sąlygų apžvalga – auga trumpalaikių paskolų poreikis, Net 85% SVV reikalingas išorinis verslo finansavimas

Kaip pritraukti naujų klientų?

Kaip pritraukti naujų klientų?Verslas nuolatos svarsto naujus metodus, kaip pritraukti naujų klientų. Neįmanoma žinoti, kur sutiksite savo kitą klientą. Siekdami parduoti daugiau, galite išleisti reklaminius lankstinukus, galite pasiekti vartotojus žinutėmis internete, organizuoti pristatymus ar užsiimti telemarketingu. Tačiau sutikti klientą galite ir tiesiog bet kurioje vietoje – renginyje, konferencijoje, mokymuose, o gal tiesiog savo namo laiptinėje, kavinėje ar sporto salėje – geras pardavėjas juos visur suranda. Geras pardavėjas yra visada pasiruošęs pristatyti savo produktą ir sudaryti sandorį.

Yra daugybė puikių metodų kaip pritraukti naujų klientų. Siekdami daugiau parduoti, nepamirškite ir šių taktikų:

Pažinkite savo klientus. Nepardavinėkite mėsos vegetarams ar kačių maisto šunų augintojams. Sėkmingi pardavėjai žino savo klientų poreikius, pomėgius ir elgsenos modelius. Jie žino, kur jų klientai lankosi, kokius produktus naudoja ir apie kokias paslaugas svajoja. Išsamesnė informacija apie savo klientus leidžia Jums pasiūlyti būtent tai, ko jiems labiausiai reikia. Dažnai užmegzti kontaktą ir pasiūlyti savo produktą Jūs turite tik per keletą minučių, todėl žinios apie potencialių klientų poreikius leidžia atkreipti jų dėmesį į produktą per trumpiausią laiką.

Daugiau klausykite, mažiau kalbėkite. Kiekvienas klientas yra individualus ir jų poreikiai nėra vienodi. Taigi kaipgi įmanoma pardavėjams pritraukti daugybę klientų prie vieno produkto, kai jie visi tokie skirtingi? Tai paprasta – vietoj to, kad kalbėtumėte visa laiką, įsiklausykite į tai, kas Jums sakoma. Užduokite svarbius klausimus ir klausykitės atsakymų. Taip ne tik gausite svarbią informaciją, bet kartu ir sustiprinsite ryšį su vartotojais, parodysite, jog jie Jums iš tiesų svarbūs. Klausydamiesi parodysite, jog kliento problema Jums iš tiesų rūpi, yra svarbi, ir Jūs nuoširdžiai stengiatės ją išspręsti, o tai tikrai patinka daugeliui pirkėjų.

Akcentuokite naudą ir vertę. Svarbu klientui pasiūlyti ne konkretų produktą su jo techninėmis specifikacijomis, o problemos sprendimo būdą. Klientui dažnai nerūpi kaip veikia Jūsų parduodamas produktas, jam svarbu, kokią naudą jis jam suteikia. Produkto charakteristikos svarbios tik tiek, kiek jos tenkina vartotojo poreikius, taigi pristatydami prekę nesistenite jų detalizuoti, o orientuokitės į tai, kuo klientui jos naudingos.

Būkite kantrūs. Norėdami įsigyti kompiuterį Jūs nenueinate į pirmą parduotuvę ir nenusiperkate jo tiesiai iš vitrinos. Pirmiausia apsvarstote kokių charakteristikų Jums reikia, kam daugiausia kompiuteris bus naudojamas, pasidomite, ką šiuo metu siūlo gamintojai – Jūs tiesiog kurį laiką gyvenate su šia mintimi, kol priimate tinkamą sprendimą. Taip yra ir su kitais, ypač didesniais verslo sandoriais – jiems reikia laiko. Taigi, siekdami daugiau parduoti, nebijokite būti atkaklūs. Tai nereiškia, kad turite tapti įkyrūs, tačiau kartais paskambinti ar parašyti žinutę tikrai verta. Nepamiršite, jog potencialus klientas gali tiesiog pamiršti pas Jus sugrįžti, todėl malonus priminimas bus naudingas abiems pusėms.

Nors ir nėra vieno visuomet veiksmingo naujų klientų pritraukimo recepto, tačiau mandagus bendravimas, klientų poreikių pažinimas, atidus klausymas bei nuoseklus priminimas visada padės surasti naujų klientų bei sustiprinti ryšį su esamais.

Tesco vengdavo laiku atsiskaityti su tiekėjais


Vėluojantys atsiskaitymai

Vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų Tesco sąmoningai delsdavo atsiskaityti su savo tiekėjais ir taip siekė pagerinti savo finansinę situaciją.

Didžiosios Britanijos maisto prekių prekybos priežiūros kontrolės institucijos (angl. Grocery Code Adjudicator, GCA) pareigūnai nustatė, jog prekybos tinklas Tesco ilgą laiką neatsiskaitė su savo tiekėjais. Taip buvo siekiama atitikti prognozuojamus veiklos rezultatus ir pagerinti savo finansinę būklę.

Dar 2015 m. vasario mėn. buvo pradėtas tyrimas dėl prekybos centro Tesco veiklos, kai auditoriai tikrindami finansines ataskaitas pervertino pelną 263 mln. GBP suma. Tyrimas tęsėsi beveik ištisus metus.

Tyrimą atlikusi Christine Tacon teigia, jog mokėjimų vėlavimai buvo rasti dėl duomenų įvedimo klaidų, besidubliuojančių sąskaitų faktūrų, mokėjimų atidėjimų. Įmonės darbuotojai buvo raginami tartis su tiekėjais dėl mokėjimo terminų atidėjimo, ką įrodo gauti vidiniai Tesco laiškai.

Uždelstos apmokėti sąskaitos sudarė milijonus svarų, o su kai kuriais tiekėjais mokėjimai buvo atidėliojami beveik dvejus metus. Smulkus ir vidutinis verslas tiekdamas prekes prekybos centrui Tesco jau buvo nusprendę nurašyti neapmokėtas sąskaitas kaip blogas skolas.

Ch. Tacon pateiktoje ataskaitoje rekomenduojama sustabdyti apmokėjimo terminų pratęsimo praktiką ir siekti didesnio skaidrumo santykiuose su tiekėjais. Atsiskaitymas laiku su tiekėjais turi būti laikomas prioritetu, nes ilgi vėlavimai riboja smulkaus ir vidutinio verslo augimo galimybes ir pelningumą, o kai kurie net atsiduria prie bankroto ribos.

Tesco dėl tokių pažeidimų nebuvo pritaikytos jokios baudos, kadangi tuo metu, kai buvo pradėtas tyrimas GCA dar neturėjo teisės bausti įmonių už pažeidimus. Tokia teisė šiai priežiūros institucijai buvo suteikta tik praėjusių metų balandį, tačiau jos negalima taikyti anksčiau pradėtiems tyrimams. Pagal šiuo metu galiojančias GCA teises Tesco grėstų bauda iki 350 mln. GBP. Dabar įmonei suteiktas keturių savaičių terminas pasakyti, kaip ji planuoja įgyvendinti rekomendacijas.

Tesco nepaneigė tyrimo rezultatų ir įsipareigojo peržiūrėti atsiskaitymo terminus su visais daugiau kaip 3000 tiekėjų bei jau numatė įdiegti reikšmingų iniciatyvų, kurios pagerins sąskaitų apmokėjimo sąlygas tiekėjams.

Įmonės generalinis direktorius Dave Lewis viešai atsiprašė dėl susiklosčiusios praktikos ir atkreipė dėmesį, jog situacija jau yra pasikeitusi ir sąmoningas vėlavimas yra praeitis.

Tikslesnė sąskaita – greitesnis apmokėjimas

DEBIFO teikiama sąskaitų finansavimo paslauga

Efektyvus apyvartinių lėšų valdymas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo verslo rodiklių. Nuo laiku gautų apmokėjimų priklauso galimybė laiku įvykdyti kitus įmonės įsipareigojimus, o tai lemia verslo sėkmę. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ypač svarbu nepritrūkti apyvartinių lėšų ir kuo greičiau gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar parduotas prekes.

Tiesiog išsiųsti sąskaitą faktūrą klientui ir laukti apmokėjimo – ne pats geriausias pasirinkimas. Štai keletas patarimų, kurie padės sulaukti apmokėjimo greičiau, o kartu išlaikyti dalykinį ir profesionalų bendravimo stilių.

Sukonkretinkite apmokėjimo sąlygas

Rengdami sąskaitas faktūras venkite daugiažodžiavimo ir vartokite konkrečius, nedviprasmiškus terminus. Pvz., vietoj sąlygos „Apmokėti per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo” nurodykite konkrečią datą, iki kurios sąskaita turi būti apmokėta – „Apmokėti iki 2016 m. kovo 15 d.”. Pirmoji formuluotė gali būti neaiškiai traktuojama, nes „nuo gavimo“ gali būti interpretuojama kaip nuo tada, kai sąskaita buvo perskaityta. Antroji formuluotė nepalieka laisvės interpretacijoms, be to, sąskaitos gavėjui patogu pasižymėti kalendoriuje nurodytą terminą ir nepraleisti apmokėjimo.

Delspinigiai

Jūs galite paskatinti klientus greičiau apmokėti sąskaitas, taikydami delspinigius pavėluotam apmokėjimui. Jei sąskaita neapmokama laiku, galite skaičiuoti procentinio dydžio mokestį nuo sąskaitos sumos, arba konkrečios sumos mokestį už kiekvieną pradelstą dieną.

Jei taikysite delspinigius, nepamirškite apie juos parašyti ir paslaugų teikimo ar prekių pardavimo sutartyje, ir be abejo, nurodykite juos išrašomoje sąskaitoje faktūroje.

Priminimas

Jei suteikėte klientui penkiolikos dienų sąskaitos apmokėjimo terminą, būtinai mandagiai jam priminkite apie artėjantį terminą septintąją bei keturioliktąją dieną. Tai bus pagalba ne tik užimtiems klientams, tačiau ir Jums patiems, kadangi galėsite tiksliau planuoti savo gautinas pajamas bei nepamiršite pritaikyti delspinigių, jei mokėjimo terminas buvo praleistas.

Rašydami sąskaitas išlaikykite mandagų ir profesionalų toną bei pridurkite „Dėkojame už bendradarbiavimą!” arba „Maloniai prašome apmokėti sąskaitą iki nurodytos datos“.

Greitesnio apmokėjimo skatinimas

Siekdami greičiau gauti apmokėjimą po sąskaitos išrašymo, galite paskatinti klientą atlikti apmokėjimą anksčiau nei numatytas terminas, suteikdami jam papildomą nuolaidą. Jei sąskaitoje numatote 15-os dienų apmokėjimo terminą, galite nurodyti, jog apmokėjus sąskaitą per penkias dienas, jai taikoma papildoma 1-3 procentų nuolaida arba suteikiama nuolaida kitam pirkimui. Tai paskatins neatidėlioti apmokėjimų, o atlikti juos kuo greičiau ir pasinaudoti Jūsų suteiktomis nuolaidomis.

Alternatyva papildomai nuolaidai – sąskaitų finansavimas. DEBIFO teikiama finansavimo paslauga padeda smulkiam ir vidutiniam verslui išnaudoti užšaldytą apyvartinį kapitalą verslo plėtrai ir leidžia sutrumpinti klientų apmokėjimo terminus nuo 90 dienų iki savaitės.

Šie keli aspektai padės Jums sukurti sąskaitų išrašymo sistemą, kurios klientai negalės ignoruoti ir kuri sumažins pradelstų apmokėjimų tikimybę.

Sąskaitų finansuotojas DEBIFO pradeda bendradarbiauti su tarpusavio skolinimo platforma Mintos

Sąskaitų finansuotojas DEBIFO ir tarpusavio skolinimo platforma MintosTarpusavio skolinimo platforma „Mintos“ toliau plečia investavimo produktų pasiūlą ir pradeda bendradarbiauti su DEBIFO – pirmuoju sąskaitų finansuotoju Lietuvoje. Partnerystė su DEBIFO suteikia galimybę „Mintos“ platformos dalyviams investuoti į neapmokėtas sąskaitas, išrašytas smulkių ar vidutinių įmonių už paslaugas ar prekes didelėms bendrovėms.

“Didelei daliai smulkių ir vidutinių įmonių Baltijos šalyse yra svarbu kuo greičiau sulaukti klientų atsiskaitymų tam, kad jos galėtų nepertraukiamai vykdyti veiklą. Tokios įmonės turi stambių, patikimų ir stabilių verslo klientų, tačiau jie įprastai atsiskaito per 60 dienų ar net ilgesnį terminą, kurį mažoms įmonėms labai sunku išgyventi be papildomo kapitalo,” sako tarpusavio skolinimo platformos „Mintos“ vadovas Martins Sulte, pristatydamas bendradarbiavimą su DEBIFO.

„Mintos“ vadovybė prognozuoja didelį investuotojų susidomėjimą DEBIFO siūlomu sąskaitų finansavimo produktu. Didelė dalis šių neapmokėtų sąskaitų yra iš stabilių, didelių bendrovių, o tai reiškia, kad rizika yra santykinai labai maža. Be to, investuotojams bus patrauklus trumpas paskolos grąžinimo terminas,” sako Martins Sulte.

DEBIFO finansuoja iki 90% visos neapmokėtos sąskaitos sumos, kuri negali viršyti 30 000 EUR. Finansuojamos sąskaitos vidutiniškai siekia nuo 5 000 iki 10 000 EUR, o apmokėjimo terminas dažniausiai yra 30 arba 60 dienų.

Tikėtina vidutinė metinė grąža iš investicijų į DEBIFO finansuojamas sąskaitas sudaro 13%. Investuotojų grąža gali keistis priklausomai nuo pasirinktų rizikos kategorijų.

DEBIFO klientai veikia įvairiose verslo srityse, įskaitant pramoninės įrangos prekybą, gėrimų gamybą, medikamentų prekybą, chemijos produktų gamybą ir prekybą, medicinos paslaugas, miškininkystę ir statybą. Smulkios ir vidutinės įmonės naudojasi DEBIFO sąskaitų finansavimo paslauga siekdamos finansuoti verslo plėtrą arba užsitikrinti pastovesnius pinigų srautus. Klientai vertina DEBIFO dėl greito finansavimo sprendimų priėmimo bei konkurencingos ir skaidrios kainodaros be jokių administravimo ir sutarties sudarymo mokesčių.

“Matome, kad tarpusavio skolinimo platformos tampa reikšmingais alternatyvaus finansavimo šaltiniais finansų rinkos dalyviams visame pasaulyje. Prisijungę prie „Mintos“ platformos turime galimybę diversifikuoti savo kapitalo struktūrą. Be to, džiaugiamės būdami pirmieji Baltijos šalyse galintys pasiūlyti privatiems asmenims investuoti į smulkių ir vidutinių įmonių išrašytas ir dar neapmokėtas sąskaitas,” pasakoja DEBIFO vadovas Justas Šaltinis.

Tarpusavio skolinimo platforma „Mintos“ savo veiklą pradėjo 2015 metų sausio mėn. „Mintos“ platformą naudojantys investuotojai gali investuoti į paskolas, išduodamas privatiems asmenims įkeičiant nekilnojamąjį turtą ar transporto priemones, taip pat į trumpalaikes paskolas be įkeitimo, verslo paskolas ir verslo klientams išrašytas sąskaitas. Šiuo metu platformoje yra užsiregistravę daugiau kaip 3850 investuotojų iš 32 šalių. Vos per metus investuotojai į platformos paskolas investavo daugiau kaip 10 milijonų eurų. Paskolos buvo išduotos Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Gruzijoje.

Grūdų prekybos finansavimas

grūdų sandorių finansavimas

 

 

Grūdų prekybos finansavimas

Prasidėjus grūdų supirkimo sezonui ūkininkai skuba nuimti išaugusį derlių bei sulaukę palankių grūdų kainų jį parduoda grūdų supirkimo įmonėms. Tačiau, neretai grūdų biržoje ūkininkams lėšos yra išmokamos ne iškart. Parduodami grūdus ūkininkai susiduria su 30 ar 60 dienų apmokėjimo atidėjimu, kuris trikdo įmonės pinigų srautą ir stabdo plėtrą, kadangi atsiranda apyvartinių lėšų trūkumas tolimesnių darbų užbaigimui bei išlaidų apmokėjimui.

Siekiant padėti ūkininkams gauti lėšas iškart bei jas naudoti savo verslo plėtrai DEBIFO siūlo sąskaitų finansavimo / faktoringo paslaugą. Finansuodami sąskaitas faktūras už parduotus grūdus Lietuvoje, suteikiame galimybę lanksčiai ir operatyviai finansuoti grūdų prekybos sandorius, o lėšas už parduotus grūdus gauti per 1-3 darbo dienas.
 

Sąskaitų finansavimo nauda:

1. Operatyvumas. Lėšos už išrašytas sąskaitas faktūras už parduotus grūdus gaunamos per 1-3 darbo dienas.
2. Lankstumas. Jokių ilgalaikių įsipareigojimų, finansuokitės pagal poreikį.
3. Skaidrumas. Jokių sandorių sudarymo ar kitų paslėptų mokesčių. Mokėkite tik už naudojamą pinigų sumą.
4. Be įkeitimo. Nereikia įkeisti įmonės turto ar suteikti asmeninį laidavimą

 

 

Sąskaitų finansavimo kaina:

– Sąskaitų finansavimo paslaugos kaina – nuo 1.5% už 30 d. periodą, skaičiuojant dienų tikslumu.
– Finansavimo kaina bus nuskaičiuota nuo Jūsų gautinos sumos.
– Privalomi dokumentai: 1) pirkimo-pardavimo sutartis; 2) sąskaita-faktūra; 3) grūdų priėmimo-perdavimo aktas.
– Lėšos išmokamos per 1-3 darbo dienas, nuo dokumentų pateikimo.

Grūdų kainos:

2016 m. rugpjūčio 22 d. preliminarios grūdų kainos mokamos didžiausių grūdų supirkėjų:

grudus supirkimo kainos

Aktualias grūdų supirkimo kainas ir tendencijas galite rasti pagrindiniame tinklapyje grūdų supirkimas.

Didžiausi grūdų supirkėjai:

 • UAB Agrorodeo
 • UAB Agrosfera
 • UAB Agrochema
 • UAB Agerona
 • AB Amilina
 • UAB Imlitex
 • AB Kauno grūdai
 • UAB Blatic Agro
 • AB Linas agro
 • AB Litagros prekyba
 • UAB Robusta

 

Verslo finansavimas – patarimai imant verslo paskolą

Posakis, kad pinigai uždirba pinigus, ypač gerai suprantamas pradedančiųjų ir smulkiųjų verslininkų, kurie, siekdami augti ir didinti savo verslo pelningumą, susiduria su didėjančiu finansinių išteklių poreikiu. Pritrūkus nuosavų lėšų, šiais ištekliais gali tapti kreditai verslui. Tačiau mažai įmonei skolinimasis iš banko neretai yra didelis iššūkis, o apie kitas skolinimosi galimybes verslininkai turi nedaug informacijos.

Verslo finansavimas – paskola suteikia daugiau galimybių investuoti, bet ji turi savo kainą – įmonė patirs papildomų išlaidų paskolos aptarnavimui. Todėl kiekvienam verslininkui prieš imant verslo paskolą svarbu įvertinti skolinto kapitalo atnešamą naudą. Tam, kad tai padaryti būtų lengviau, patariame verslininkams atsakyti sau į šiuos klausimus:

1. Ar paskola – tikrai geriausias sprendimas mano verslui?

Priežastys, dėl kurių verslas siekia gauti išorinį kreditų finansavimą, gali būti labai įvairios,   tačiau kiekvieną kartą prieš skolinantis reikėtų apsvarstyti: Ar verslo paskola be užstato padės uždirbti didesnį pelną, nei skolinimosi kaštai? Ar įmonės pinigų srautai pakankami laiku mokėti paskolos palūkanas ir grąžinimo įmokas? Ar ilgalaikis finansinis įsipareigojimas nesukels per didelės mokumo rizikos įmonei?

Tikslinga pasirengti įmonės verslo planą, kuriame būtų įvertinta paskolos našta ir skolintų lėšų atsiperkamumas. Sudarykite keletą verslo vystymo variantų (realistinį, optimistinį, pesimistinį). Įvertinkite, kaip galėtų plėstis Jūsų verslas be paskolos, kaip galėtumėte padidinti įmonės pajamas ir pelningumą pasinaudoję verslo paskola, kas nutiktų, jei sumažėtų Jūsų gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų paklausa arba padidėtų paskolos palūkanų norma.

2. Kiek man kainuos verslo paskola?

Labai svarbu suprasti ir įvertinti bendrus kreditų verslui kaštus, kuriuos sudaro ne tik už paskolą mokamos palūkanos, bet ir kiti mokesčiai. Būtina atkreipti dėmesį į papildomus mokesčius, kurie yra susiję su sutarties pasirašymu, o taip pat į mokesčius, kurie gali atsirasti keičiant verslo finansavimo sutartį: Ar bus taikomos baudos grąžinant paskolą anksčiau nei numatyta? Kokie mokesčiai atsiranda keičiant paskolos laikotarpį ar kitas sutarties sąlygas? Kokio dydžio yra paskolos administravimo mokesčiai? Ar yra galimybė atidėti paskolos įmokų mokėjimus ir kiek tai kainuotų?

Visada įsitikinkite, kad suprantate visas skolinimosi išlaidas. Kai kurie kreditoriai įvairius mokesčius įskaičiuoja į metinę palūkanų normą, kiti pateikia juos atskirai.

Tiksliai susiskaičiuokite, kokias įmokas reikės mokėti grąžinant kreditus verslui, įvertinkite, kokio dydžio paskola kokiam laikotarpiui reikalinga. Jei pasiskolinsite didesnę sumą nei galėsite panaudoti, išlaidos paskolos aptarnavimui mažins įmonės pelningumą, o nepanaudojus lėšų, nepasieksite rezultatų, kurių tikėjotės. Atkreipkite dėmesį, kad trumpalaikė verslo paskola su aukštesne palūkanų norma absoliučia suma Jums gali kainuoti mažiau, negu ilgalaikė paskola su mažesnėmis palūkanomis, todėl svarbu numatyti, kuriam laikui paskola Jums yra reikalinga. Tik įvertinę visas skolinimosi išlaidas, galėsite nuspręsti, kokios paskolos reikia Jūsų tikslui pasiekti.

3. Kas gali man suteikti reikiamo dydžio verslo finansavimas?

Ieškodami kreditų verslui, neapsiribokite tik bankų siūlomomis paslaugomis. Įvertinkite ir kitų finansinių paslaugų teikėjų pasiūlymus, kurie gali būti labiau pritaikyti smulkaus ir vidutinio verslo poreikiams. Galbūt turite galimybę pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis iš Verslumo skatinimo fondo, Europos Sąjungos ar kitomis valstybės institucijų vykdomomis verslo skatinimo programomis.

Šie paprasti klausimai padės įvertinti ir apsispręsti, ar verslo paskola yra tinkamas pasirinkimas Jūsų verslo plėtrai ir ar pasirinkta verslo finansavimo šaltinis atitinka Jūsų lūkesčius.

Ne bankinio finansavimo tiekėjas įmonėms siūlo sąskaitų finansavimo paslaugą

DEBIFO - Debitum fori - sąskaitų finansavimas, faktoringas, paskola verslui

Alternatyvaus verslo finansavimo rinka įgauna pagreitį visame pasaulyje, o Lietuvoje tokį finansavimą teikia tik kelios įmonės. Viena iš jų – sąskaitų finansavimo paslaugą teikianti DEBIFO, kurios siūlomas finansavimo sprendimas padeda smulkioms ir vidutinėms įmonėms greičiau įdarbinti gautinose sumose įšaldytas apyvartines lėšas.

Lietuvoje verslo klientams įprasta taikyti nuo 30 iki 90 dienų siekiantį apmokėjimo už atliktas paslaugas ar pristatytas prekes atidėjimą, o dalis užsakovų nevengia atsiskaityti ir po termino pabaigos. Tokie ilgi atsiskaitymo terminai yra iššūkis nedidelėms įmonėms, turinčioms ribotus apyvartinių lėšų išteklius, tačiau siekiančiomis plėsti veiklą ir įsitvirtinti rinkoje. Būtent šią problemą siekia išspręsti gegužės mėnesį startavusi DEBIFO.

„Pasiūlydami patogų ir greitą būdą gauti apyvartinio kapitalo lėšų, norime suteikti galimybę smulkioms ir vidutinėms įmonėms sparčiau vykdyti verslo plėtrą ir suvaldyti pinigų srautus.“ – sako DEBIFO platformą valdančios UAB „Debitum fori“ vadovas Justas Šaltinis.

DEBIFO siūloma sąskaitų finansavimo paslauga gali naudotis Lietuvoje veikiančios įmonės, dirbančios su verslo klientais Lietuvoje ir suteikiančios jiems mokėjimo atidėjimą. Dažniausiai finansuojamų sąskaitų apmokėjimo terminai siekia nuo 30 iki 90 dienų, tačiau finansuojamos ir sąskaitos su 180 dienų apmokėjimo terminu. „Mūsų siūloma paslauga patraukli tuo, kad galime suteikti finansavimą už vieną konkrečią sąskaitą ir būtent tokiam laikui, koks yra apmokėjimo terminas, o visos finansavimo suteikimui reikalingos procedūros vykdomos ypač greitai – mūsų klientai reikiamas lėšas gauna per 1-2 darbo dienas“ – sako Justas Šaltinis. „Be to, mes bendraujame tik su sąskaitos pardavėju, t.y. mūsų suteiktas finansavimas niekaip nepaveikia pirkėjo ir pardavėjo santykių.“ DEBIFO galima finansuoti gautinas sumas ne tik iš privataus, bet ir iš viešojo sektoriaus užsakymų, o vienos finansuojamos sąskaitos suma šiuo metu gali siekti iki 30 tūkst. eurų.

Klientai, finansavę išrašytas sąskaitas ir sutrumpinę gautinų sumų ciklą, lėšas dažniausiai panaudoja verslo augimo skatinimui – įsigyja didesnį kiekį reikalingų medžiagų ar prekių tolimesniems užsakymams vykdyti, perka smulkią įrangą arba atsiskaito su tiekėjais. Pagrindinis tokio finansavimo privalumas – verslas išvengia priverstinių „prastovų“, kai dėl pinigų stygiaus pristabdomi nauji klientų užsakymai ir tiesiog laukiama apmokėjimo už jau suteiktas paslaugas ar prekes.

DEBIFO planuose – didinti naujo finansinio produkto žinomumą ir pasiūlyti papildomų apyvartinio kapitalo lėšų vis daugiau smulkių ir vidutinių įmonių Lietuvoje.  „Matome, kad pasiūlyta sąskaitų finansavimo paslauga yra naudinga rinkai.  Verslininkai itin vertina sprendimų lankstumą ir operatyvumą, tad nors veiklą pradėjome visai neseniai, per pastaruosius 3 mėn. bendra mūsų finansuotų sąskaitų suma viršijo 0.5 mln. eurų. Naujam, besivystančiam verslui ši paslauga gali tapti pirmąja galimybe pritraukti išorinio kapitalo, o ilgiau veikiančioms įmonėms – suteikia daugiau lankstumo renkantis finansavimo būdą. Šiuo metu DEBIFO sąskaitų finansavimo paslauga naudojasi ne tik mažos įmonės, kurių apyvarta siekia apie 100 tūkst. eurų, bet ir vidutinės įmonės su 10 mln. eurų siekiančiomis pardavimo pajamomis.“ – sako DEBIFO platformą valdančios UAB „Debitum fori“ vadovas Justas Šaltinis.

Vėluojantys atsiskaitymai sutrikdo įmonių pinigų srautus

vėluojantys atsiskaitymai, atsiskaitymai, pinigų srautaiRemiantis vieno didžiausių šalies bankų užsakymu atlikta apklausa, apie du trečdaliai Lietuvoje veiklą vykdančių įmonių susiduria su atsiskaitymų vėlavimu. Apie 37 proc. apklaustųjų teigė, kad su jais atsiskaityti vėluoja apie 10 proc. jų klientų, o net 19 proc. nurodė, kad vėluoja iki trečdalio klientų atsiskaitymai. Tuo tarpu, Verslo žinios atliko trumpą apklausą apie vėlavimo atsiskaityti tendencijas tarp savo skaitytojų. Net 53 proc. skaitytojų teigė, kad nuolat vėluoja atsiskaityti su verslo partneriais ir tik 13 proc. niekada nevėluoja atsiskaityti.

Tendencija atsiskaityti pavėluotai gali sukelti rimtų problemų smulkiam ir vidutiniam verslui – jei įmonė nėra sukaupusi pakankamo lėšų buferio, ji gali susidurti su apyvartinio kapitalo trūkumu ir pati pavėluoti atsiskaityti su savo tiekėjais ir darbuotojais. Tokia situacija gali lemti ir papildomus kaštus, jei sutrikus pinigų srautams, tiekėjai už vėlavimą pradeda skaičiuoti delspinigius. Tačiau daug svarbesni netiesioginiai nuostoliai – žala įmonės reputacijai ir padidėjusi rizika prarasti svarbius verslo partnerius ar darbuotojus.

Tam, kad išvengtumėte „skylės“ apyvartiniame kapitale, svarbu su tam tikru rezervu planuoti pinigų įplaukų ir mokėjimų terminus, o taip pat apsvarstyti alternatyvius apyvartinio kapitalo šaltinius, kurie prireikus būtų greitai pasiekiami – tai gali būti ir likvidžios nuosavos lėšos, ir trumpalaikės paskolos iš išorinių finansavimo tiekėjų.

Kada trumpalaikė paskola verslui yra naudinga finansavimo priemonė?

verslo paskola, trumpalaike verslo paskola, verslo finansavimasKaip ir kiekviena verslo finansavimo priemonė, taip ir trumpalaikės verslo paskolos turi savų pliusų ir minusų. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo savininkams yra itin svarbu suprasti ir įsivertinti, kokiais atvejais trumpalaikė verslo paskola atneštų daugiausiai naudos verslui. DEBIFO komanda siekia padėti verslininkams atsakyti į šį klausimą prieš pildant verslo finansavimo paraišką ir šiame straipsnyje supažindina su keliomis situacijomis, kai trumpalaikė paskola verslui yra vienas iš geriausių verslo finansavimo būdų.

Paskolos verslui tikslai

Ar smulkiam verslui reikalinga ilgalaikė, ar trumpalaikė paskola, kokia verslo finansavimo priemonė yra tinkamas įrangos pirkimui, o koks – apyvartinio kapitalo ir pinigų srautų balansavimui, ar skolintis nedidelėmis sumomis, ar geriau iškart ieškoti didesnio finansavimo – šie ir kiti klausimai iškyla daugeliui smulkių įmonių ieškančių verslo finansavimo.

Verslininkas, siekiantis įsigyti naują sandėlį ar sunkiąją gamybinę įrangą, turi kitokį verslo finansavimo poreikį, nei verslininkas, ieškantis papildomų lėšų žaliavų įsigijimui. Todėl verslo finansavimo priemonę reikėtų rinktis atsižvelgiant į verslo paskolos panaudojimo tikslus. Ilgalaikės gamybinės įrangos pirkimui labiau tiks ilgalaikė paskola. Apyvartinio kapitalo ir pinigų srautų balansavimui labiau tinka trumpalaikės verslo paskolos, kurių sąlygas galima lanksčiau pritaikyti prie besikeičiančių verslo nuotaikų ir pardavimo apimčių.