Klientai atsiskaito per 30, 60, ar 90 dienų?

Gaukite iki 90% išrašytos sąskaitos sumos ir išnaudokite užšaldytą kapitalą verslo plėtrai

Finansuojame iki 1,000,000 EUR

Finansavimo kaina nuo 1% už 30 d. periodą

Patikimas ir skaidrus faktoringas verslui

Sutrumpinkite klientų apmokėjimo terminus nuo 90 dienų iki savaitės

Prekinio kredito draudimas

Prekinio kredito draudimas – tai draudimo rūšis, kai prekių ar paslaugų pirkėjas apdraudžiamas nuo nemokumo. Įsigiję prekinį kredito draudimą būsite tikri, kad net Jūsų pirkėjui tapus nemokiu, atgausite iki 90% pinigų už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas.

Prekinio kredito draudimo nauda Jūsų įmonei:

Taip

  Atgaunate pinigus už suteiktas paslaugas bei parduotas prekes net tuo atveju, jei Jūsų klientas bankrutuoja ar tampa nemokus.

Taip

  Negaištate laiko ieškodami informacijos apie kliento mokumą – tai atlieka DEBIFO su kredito draudimo įmone.

Taip

  Nereikia užsiimti skolų išieškojimu.

Taip

  Naudodamiesi prekinio kredito draudimu gaunate palankesnes faktoringo bei sąskaitų finansavimo paslaugų sąlygas.

Taip

  Draudimo sutarties palankiomis sąlygomis bei administravimu už jus pasirūpina DEBIFO.

Naudojimasis prekinių kreditų draudimu apsaugo įmonę nuo netikėtų nuostolių, palengvina pinigų srautų planavimą. Be to, sumažina sąskaitų apmokėjimų administravimo išlaidas dėl efektyvesnio pirkėjų skolų administravimo.

Registracija